Green deal: witte certificatenplan weer van stal gehaald

25 november 2010 - Het kabinet Rutte gaat het zogenaamde witte-certificatenplan weer uit de kast trekken. Dat plan zal onderdeel worden van de Green deal die het kabinet wil gaan afsluiten met de maatschappij, zo zegt Henk Sijbrink van de Smart Power Foundation, dinsdag tijdens de Micro-WKK-dag tegen Energieenwater.net. Die Green deal, die nu vorm wordt gegeven, werd al aangekondigd in het regeerakkoord, dat de VVD en CDA in september sloten.

Emissiestelsel-achtig
Het witte certificatenplan is een oud plan dat al in 2005 door de toenmalige minister van Economische Zaken Brinkhorst in een energierapport van het ministerie werd aangekondigd. De bedoeling is dat energiebedrijven ervoor gaan zorgen dat huishoudens energie besparen; ze krijgen witte certificaten voor zover ze dat lukt. Iedere energieleverancier krijgt een bepaalde doelstelling en als de gerealiseerde besparing de doelstelling overtreft kunnen de bedrijven witte certificaten verkopen aan bedrijven die een tekort hebben. De besparing kan gehaald worden door huishoudens te stimuleren allerlei energiebesparende maatregelen te nemen.

Bureaucratie
Het idee lijkt daarom wel wat op het CO2-emissiestelsel voor de grote vervuilende bedrijven. Het probleem met de witte certificaten is echter dat de prikkel bij de energiebedrijven wordt gelegd, terwijl het de huishoudens zijn die het moeten gaan doen. Dat gaat waarschijnlijk niet werken en dit is waarschijnlijk ook de reden dat de ambtenaren het plan destijds niet hebben doorgezet, nog afgezien van de extra bureaucratie waar het toe gaat leiden. Ex-minister van Vrom Ed Nijpels zou meer over de details weten van de Green Deal, zo zei Sijbring dinsdag. Hoewel Nijpels ook sprak op het congres, zei hij daar niets over.

Denk nog eens na
Sijbring zelf sprak zich tijdens een presentatie vrij onomwonden uit tegen allerlei CO2-uitstoot-verhogende activiteiten van de energiebedrijven. Hij riep ze op om nog eens goed na te denken of het wel verstandig is om daarmee door te gaan. Hoewel hij duidelijk doelde op de bouw van nieuwe kolencentrales wilde hij dit niet hardop zeggen, zo zei hij achteraf tegen ons. De Smart Power Foundation is de club van fabrikanten die bezig zijn met de ontwikkeling van de HRe-ketel. De bouw van vele grote centrales kan een bedreiging vormen voor die ketel als de prijs van stroom daardoor onder druk komt.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn