Innovatieve mestvergister geopend in Langeveen

27 november 2010 - In Langeveen in Twente is vrijdag een innovatieve mestvergister geopend. De vergistingsintallatie is veel kleiner dan gebruikelijk (120 kuub) waardoor die interessant werd voor de familie Kleizen, die kalveren houdt. CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel sprak op het symposium voorafgaande aan de opening.

Snelle doorlooptijd
De vergister kan klein gehouden worden door de doorlooptijd van de mest kort te houden (8 tot 12 dagen) . Dit is nog niet zo makkelijk als het lijkt, zo zegt directeur Herman Klein Teeselink van Host, het bedrijf dat de installatie heeft ontworpen. Je probeert dan het maximale uit het vergistingsproces te halen. Hoe Host dat precies doet wil Teeselink niet zeggen (dat is het geheim van de smit), maar het heeft iets met roeren en bacteriën te maken. De technologie is gepatenteerd. Host verwacht zo'n 1000 van dit soort apparaten te kunnen bouwen, die heel specifiek is afgestemd op de situatie op een boerderij.

Klein maar fijn
Omdat de installatie klein is kan die 'in de fabriek' gemaakt kan worden. De mestvergister, Microferm genoemd, draait voor 100% op de mest van het bedrijf; er is derhalve geen gesleep nodig met andere vergistingstoffen over de smalle landelijke wegen in het gebied en de familie Kleizen hoeft zich niet druk te maken over prijzen van co-vergistingsmateriaal en de aanvoer ervan. De mest gaat direct vanuit de stal naar de vergister, zodat er geen gas verloren gaat en ook geen amoniak ontsnapt. Het nadeel is weer wel dat de kalveren heel het jaar door in de stal moeten blijven staan. Omdat het boerenbedrijf zowel afziet van gasgebruik van het net, als de methaan opvangt die vrijkomt van de mest, bespaart het dus eigenlijk twee keer CO2. Teeselink had het over 2,2 kilo CO2 per kWh elektrisch.

Geldzaken
De investeringskosten voor de familie Kleizen bedroegen ongeveer 4 ton, waarvan de helft gesubsidieerd is door de gemeente Overijssel. De rest is gefinancierd door de Rabobank. De elektromotor heeft een vermogen van 50 kW en daarnaast geeft de installatie nog 120 kW aan warmte af. Voor die warmte is eigenlijk nog geen goede bestemming voor gevonden; de kalveren hebben er wel vloerverwarming door gekregen. De stroom wordt geleverd aan het net. De energieleverancier was bereid om een goede prijs te bieden. De installatie kon daarom toe zonder SDE-subsidie. Er is trouwens onder veehouders weerstand tegen co-vergisting omdat die de prijzen opdrijft van mais en andere materialen die zowel in de vergister als in de koe of het varken gaan.

Twee runderen
De opening vrijdag ging gepaard met een symposium in een grote tijdelijke tent bij de boerderij. Boeren en andere kennissen uit de omgeving kwamen bloemen brengen voor de familie ter gelegenheid van de opening van de installatie. Er werden twee complete gebraden runderen binnengebracht, die tijdens de lunch werden aangesneden. Er was natuurlijk het gebruikelijke geklaag over de rol van de rijksoverheid bij het stimuleren van duurzame energie. Er wordt gevreesd dat er komende jaren weinig subsidie zal zijn voor mestvergisting, omdat rijksambtenaren vinden dat bijstook van biomassa in kolencentrales en windenergie meer rendabele technieken zijn om CO2 te besparen en daarom voorrang krijgen bij de verdeling van de subsidiepot. Kamerlid Henk Jan van Ormel van het CDA bevestigde dat min of meer in het toespraak op de boerderij.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn