Verhagen gaat mogelijk warmte stimuleren middels SDE

27 november 2010 - Minister Verhagen zal op 6 december naar alle waarschijnlijkheid maatregelen aankondigen om het gebruik van warmte te stimuleren. Dat bleek vrijdag op het congres 'City, heat and power', dat Cogen had georganiseerd. Cogen is een pleitbezorger voor het gebruik van warmte bij de opwek van elektriciteit, ofwel warmtekrachtkoppeling (WKK).

Stilte voor de storm
Een ambtenaar van het ministerie mocht niet teveel zeggen op het congres. Hij sprak over "voortschrijdend inzicht", bij de minister. Voorzitter Kees den Blanken van Cogen meldde na afloop dat stimulering van warmte het kadootje is dat hij de dag na Sinterklaas nog in zijn schoentje zal vinden. Op 6 december vindt er een algemeen overleg plaats over allerlei energie-onderwerpen. Het onderwerp is, met het oog op dit overleg, afgelopen week bij de behandeling van de begroting van het ministerie van ELI, gemeden als de pest.

Onzichtbare duurzame energiebron
De SDE is de stimleringsregeling voor elektriciteit. Bedrijven of particulieren krijgen een bepaalde vergoeding per kWh die ze met behulp van windmolens, zonnepanelen of mestvergisters opwekken. Het gebruik van restwarmte wordt hiermee dus niet gestimuleerd, terwijl velen van mening zijn dat hier de grootste winst is te pakken. Heel veel warmte van bedrijven en energiecentrales verdwijnt in de grote blauwe lucht of in de stromende rivier, terwijl het heel goed voor de verwarming van huizen, kassen en bedrijven gebruikt zou kunnen worden.

Hekel
In het Parlement heeft met name de SP altijd aandacht gevraagd voor deze onzichtbare duurzame energiebron, die om één of andere reden een lage 'aaibaarheidsfactor' heeft, misschien omdat mensen een hekel hebben aan warmtenetten.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn