Staatssteun voor kerncentrales, CO2-opslag kan toch wel, vrijwillig aandeel bijstook biomassa

7 december 2010 - CO2-opslag in het noorden van het land kan toch doorgaan. In het regeerakkoord stond nog dat hiervan alleen sprake kan zijn van als vergunningen voor kerncentrales al verleend zijn, maar minister Verhagen van ELI is hiervan terug gekomen, zo bleek maandagavond tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Verder zullen er garanties verstrekt worden aan de eigenaren van nieuwe kerncentrales en zal er waarschijnlijk een soort vrijwillig/verplicht aandeel bijstook van biomassa voor eigenaren van kolencentrales komen.

Rare link
De link tussen kerncentrales en CO2-opslag was altijd al een rare link omdat de twee in principe niets met elkaar te maken hebben. Het beleid van de VVD was echter altijd dat er eerst kerncentrales gebouwd moesten worden en dat er dan pas te praten valt over CO2-opslag. Dit beleid is in het regeerakkoord terecht gekomen. Waarschijnlijk heeft de VVD willen instemmen met het loslaten van de link nu het er inderdaad naar uitziet dat vergunningen voor kerncentrales verleend kunnen worden. Verhagen meldde gisteren dat hij er naar streeft dit nog deze kabinetsperiode te gaan doen. Energiebedrijf Delta heeft een aanvraag op de plank liggen.

Twijfelachtige toekomst
Overigens is het nog maar erg de vraag of die CO2-opslag er nog ooit gaat komen. Net als in Barendrecht lijkt er onder de noordelingen ook niet bar veel draagvlak te zijn voor het project. Daarnaast gaat de bouw van een koleneenheid door Nuon niet door, waarmee één van de twee bronnen voor de CO2 wegvalt. De andere bron is RWE, dat een kolencentrale in de Eemshaven aan het bouwen is. Verhagen zei maandag dat het CO2-project onderdeel wordt van een Green deal met het noorden. Waarschijnlijk betekent dit dat hij eerst wat cadeautjes richting het noorden stuurt om wethouders en gedeputeerden te overtuigen.

Minister niet gecommitteerd
Maar het opvallende is dat de minister zelf ook helemaal niet zo gecommitteerd lijkt te zijn aan het plan om CO2 in lege gasvelden in het noorden op te slaan. Het project "zou moeten leiden" tot bepaalde zaken, in die trant spreekt hij erover. Het kan dus goed zijn dat het plan over enkele maanden alsnog van de radar verdwijnt, net als het project in Barendrecht. En de kans hierop is helemaal groot als er veel overheidssubsidie bij moet. Energieenwater.net heeft eerder begrepen dat CO2-opslag vooral een hobby was van minister Cramer en haar ministerie van Vrom en dat het ministerie van Economische Zaken hier veel minder mee heeft.

Veel aandacht voor marginale regeling
Het ging gisterenavond verder vooral over de nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie SDE-plus, die waarschijnlijk een marginale rol zal gaan spelen in het verder stimuleren van duurzame energie. De meeste fracties denken dan ook dat zelfs de verlaagde doelen voor duurzame energie (een aandeel van 14% in 2020), niet gehaald zullen worden. Er is veel draagvlak in de Kamer voor het invoeren van verplichtingen, hetzij een verplicht aandeel duurzame energie voor energieleveranciers, hetzij een verplicht aandeel bijstook van biomassa voor eigenaren van kolencentrales. Minister Verhagen komt in april met een brief over de wenselijkheid van deze verplichtingen. Subsidiëring van grootschalige biomassa maakt geen onderdeel meer uit van de SDE.

Vrijwillig aandeel bijstook zit er aan te komen
Zoals het er nu naar uitziet zal er gekozen worden voor een soort vrijwillig/verplicht aandeel bijstook van biomassa. Omdat het CDA onder leiding van energie-woordvoerder Gerda Verburg niet zoveel ziet in verplichtingen zal het percentage mogelijk in samenspraak met de sector worden vastgesteld, waardoor de lat waarschijnlijk niet al te hoog zal worden gelegd. Probleem voor de minister is dat als bijstook van biomassa ook al niet gestimuleerd of verplicht wordt, de Europese doelen zeker niet gehaald worden. In de komende jaren zullen eerder verleende subsidies voor het bijstoken van biomassa in kolencentrales aflopen, waardoor het aandeel duurzame energie waarschijnlijk eerder zal gaan afnemen dan gaan toenemen.

Heikel punt
En ten slotte kwam ook de bouw van nieuwe kerncentrales aan de orde, hoewel het wachten vooralsnog is op een echt debat hierover. CDA, VVD en PVV zijn voor, zoals bekend. Groenlinks heeft er natuurlijk veel moeite mee en wilde de garantie dat er geen staatssteun, garanties of wat dan ook wordt verstrekt aan de initiatiefnemers. De partij kreeg echter nul op het rekest. "Garanties zullen niet anders zijn dan die van de huidige kerncentrale in Borssele", zo zei Verhagen, waarna hij opmerkte dat er bij deze centrales garanties zijn verstrekt voor het geval er ongelukken gebeuren. Arcadis gaat onderzoek doen naar de 'inpasbaarheid' van een nieuwe centrale in het Sloegebied in Vlissingen en naar de vraag in hoeverre het hoogspanningsnet moet worden aangepast.

Klauwen geld
De bouw van nieuwe kerncentrales zal ons allemaal, net als de bouw van andere grote centrales, klauwen met geld gaan kosten omdat het hoogspanningsnet fors moet worden versterkt om alle stroom af te kunnen voeren en de kosten hiervan terecht komen in de energierekening. SP-Kamerlid Paulus Jansen vroeg hier maandag aandacht voor. En dit terwijl nieuwe kerncentrales helemaal niet nodig zijn omdat er ook zonder die centrales al een grote overcapaciteit zal ontstaan in de komende jaren. Al die nieuwe grote centrales zullen er mogelijk bovendien voor zorgen dat duurzame energie-installaties en WKK-installaties uit de markt gedrukt worden of niet meer gebouwd zullen gaan worden. Uit onderzoek van Cogen kwam naar voren dat de bezettingsgraad van WKK-installaties zal dalen van 85% naar 35%.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn