Duurzame olie, CO2-angstzweet en andere moties op het gebied van energie en duurzaamheid

8 december 2010 - Dinsdag is er in de Tweede Kamer gestemd over een paar honderd moties. Over die van die verplichte WC's in treinen had u vast wel gehoord. Mensen met kinderen zullen opgelucht ademhalen. Hieronder een overzicht van de moties die betrekking hebben op energie en duurzaamheid.

Duurzame olie- en gaswinning
De Kamer wil van de regering dat die de productie van fossiele grondstoffen als olie en gas verduurzaamt, net als dit nu het geval is bij de productie van biomassa en die van kolen. Deze verduurzaming vindt plaats in samenspraak met de sector, zo luidt de motie die is ingediend door Haverkamp (CDA) en Jansen (SP).

Duurzaam potentieel
Haverkamp en Leegte (VVD) riepen het kabinet op om "het duurzame potentieel in de samenleving aan te boren en daartoe een actief beroep te doen op wetenschappers, burgers, organisaties en bedrijven voor suggesties, daartoe als moderne overheid gebruik te maken van een internetportaal als internetconsultatie.nl, en de Kamer over dit proces adequaat te rapporteren". Ze kregen daartoe de handen van de meerderheid van de Kamer op elkaar.

Verrassend links stemgedrag
Opvallend is dat een andere motie van Leegte en Haverkamp het niet haalde. In deze motie wordt de regering opgeroepen om het verplichte aandeel dat er aan biobrandstoffen moet worden bijgemengd op te voeren en om die verplichting ook op te leggen aan de luchtvaart en de binnenvaartschepen. Behalve de PVV heeft ook de linkse oppositie tegen deze motie gestemd.

Elektrische auto
Een meerderheid stemde ook voor een motie van Slob (CU) en Ouwehand (PVDD), waarin de regering wordt opgeroepen om met een plan van aanpak te komen om het aantal oplaadpunten voor elektrische auto's snel uit te breiden.

Gaat u maar rustig slapen
De samenleving heeft geen recht op openheid rondom de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland, want de meerderheid zei nee tegen een motie van Van Tongeren van Groenlinks om de regering te dwingen alle correspondentie van de afgelopen vijf jaar over de plannen daartoe openbaar te maken.

Luchtvaart
De Mos (PVV) kreeg wel de steun van een meerderheid voor zijn oproep aan de regering om ervoor te zorgen dat de Nederlandse luchtvaart niet meer dan die van andere landen benadeeld wordt door de invoering van een CO2-emissiestelsel voor deze sector. Vanaf 2012 gaat de luchtvaart ook onder het Europese handelssysteem voor CO2-uitstootrechten vallen.

Convenanten
Ten slotte werd, als het gaat om de begroting van Infrastructuur en Milieu, ook nog een motie van een groot aantal partijen aangenomen over convenanten. De praktijk heeft uitgewezen dat die vaak volkomen ineffectief zijn en daarom wil de Kamer dat de regering de effectiviteit in de toekomst beter gaat monitoren. Opvallend is dat de motie is ondertekend door de PVDA (we zeggen Cramer en verder niets).

Nutteloze moties
Verder zijn er nog wat moties aangenomen van Gerda Verburg (CDA) en anderen, die betrekking hebben op energie. Zo moet de biobased economy deel gaan uitmaken van de Green Deal, het pakket energie-maatregelen waar het kabinet binnenkort mee wil gaan komen, en wil de Kamer dat "de regering duurzaamheid en innovatie één-op-één gaat koppelen in haar beleid en instrumentarium". Klinkt wel leuk, niemand kan tegen zijn, maar dergelijke vage moties hebben geen enkele praktische consequentie.

CO2-angstzweet
Noemenswaardig is nog een motie van De Mos (PVV) die de regering oproept om nergens in Nederland CO2 op te slaan zolang iedere vorm van draagvlak, zoals nu ook in het noorden van het land, ontbreekt, aangezien de mensen in het noorden het CO2-angstzweet op de rug staat. De motie is verworpen, ondanks steun van de SP en de PVDD.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn