Samsom komt met vijfpuntenplan om tot meer duurzame energie te komen

8 december 2010 - Kamerlid Diederik Samsom van de PVDA is deze week met een initiatiefnota gekomen, waarin hij voorstellen doet om tot meer duurzame energieproductie in Nederland te komen. Hij wil daarvoor vijf wettelijke maatregelen nemen. De voorstellen worden voorafgegaan door wat oppositionele retoriek (vergeten wordt even dat de PVDA de afgelopen jaren zelf in de regering zat), maar verder zitten ze goed in elkaar.

Beren op de weg
Samsom wil ten eerste een leveranciersverplichting invoeren, oftewel een verplichting voor energieleveranciers om een bepaald aandeel aan duurzame energie te leveren. Hiervoor hoeft de wet zelf volgens hem niet meer veranderd te worden, want dankzij een amendement van hemzelf uit 2003 is hier al een wettelijke grondslag voor. Er zijn alleen nog besluiten nodig om de verplichting daadwerkelijk in werking te stellen en om de details vast te leggen. Daarbij zijn er echter wel een aantal beren op de weg en die zijn er mogelijk de oorzaak van dat het huidige kabinet niet al tot zo'n verplichting heeft besloten, ondanks het grote draagvlak daarvoor in de politiek.

Daar hebben we de windfalll profits weer
Om tot een verplicht aandeel duurzame energie te komen zijn groencertificaten nodig. Want bedrijven moeten duurzame energie virtueel aan kunnen kopen van producenten. Die groencertificaten hebben een prijs. Volgens Samsom zal de prijs net zo hoog zijn als  de duurste vorm van duurzame energie die op een gegeven moment nodig is. Dus als zonne-energie nodig is om voldoende certificaten te kunnen genereren, zal de prijs van groencertificaten net zo hoog zijn als de meerkosten van deze zonne-energie. Bedrijven met overschotten aan goedkoop geproduceerde duurzame energie kunnen dan windfall profits behalen. Die laatste zullen vooral eigenaren van kolencentrales zijn; die kunnen goedkoop duurzame energie produceren door biomassa bij te stoken.

Oplossing
De oplossing die Samsom heeft is om bijstook van biomassa en de opwek van zonne-energie uit het systeem te halen. Voor die biomassa zou een aparte verplichting moeten komen, wat dan ook meteen het tweede voorstel van Samsom is. Eigenaren van kolencentrales moeten verplicht een deel van hun productie opwekken door biomassa in plaats van kolen in de ketel te gooien. Het verplicht aandeel loopt op van 10% in 2012, tot 20% in 2015, tot 35% in 2020. Natuurlijk moet die biomassa duurzaam zijn geproduceerd. Samsom denkt aan het aanpassen van de Wet Milieu beheer, om deze producentenverplichting te regelen, op dezelfde manier als de producentenverplichting tot recycling van verpakkingen is geregeld.

Jan met de pet gaat dokken
Ten derde moet Tennet volgens Samsom een net op zee gaan aanleggen. Dit is al een heel oude discussie. De wet om dit mogelijk te maken zou er allang moeten liggen, maar het komt er maar niet van. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom niet, mogelijk omdat de financiële risico's te groot zijn en het ministerie van Financiën zich er tegenwoordig mee bemoeit. Een ambtenaar fluisterde de minister maandag in dat het nu pas 2015 wordt, wat tot hilariteit in de Kamer leidde. Ondertussen gaat Tennet zelf vrolijk door met het ontwerp van zo'n net op zee, samen met andere organisaties. Volgens Samsom maakt de aanleg van het net door Tennet windenergie op zee zo'n 20% goedkoper voor investeerders. Hiermee kan windenergie op zee volgens hem ook onder het systeem van groencertificaten gebracht worden. Het gevolg is dus wel dat jan met de pet voor dit net op zee gaat dokken, want alle kosten van Tennet worden door ons allemaal opgebracht.

Fiscale vrijstelling
Het vierde voorstel is een fiscale vrijstelling van eigen energieproductie, ook als die buiten huis plaats vindt. Productie in huis (of op het dak)  is al vrijgesteld van belasting omdat de persoon die mag aftrekken van zijn eigen verbruik (dan betaal je dus geen belasting over een deel van je verbruik). Dat geldt niet als de zonnepanelen of de windmolens buiten zijn huis (voor de meter) staan. Dit belemmert investeringen van een groep burgers in duurzame energie en daar wil Samsom dus wat aan veranderen. Voorkomen moet natuurlijk worden dat projectontwikkelaars er met de taxpoet vandoor gaan, daarom moet de installatie ook echt in handen zijn van de burgers zelf. Ook mag de installatie volgens Samsom geen andere subsidie ontvangen, iets wat we niet zo goed begrijpen (iemand met zonnepanelen ontvangt ook subsidie).

Groen gas utoptie
Het laatste voorstel is een leveranciersverplichting voor groen gas. Omdat de mogelijkheden om groen gas te produceren nog erg beperkt zijn is zo'n systeem echter vooralsnog een onhaalbare kaart.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn