Moties: zonnepanelen op geluidswal, belastingvrij groen gas en geen afval bij viesvoedsel-restaurants

15 december 2010 - De regering moet gaan overleggen met overheden en bedrijfsleven over mogelijkheden om duurzame energie-installaties in te bouwen in geluidsschermen. Dat heeft de Tweede Kamer gisteren bepaald, door een motie van de leden Gerda Verburg (CDA) en René Leegte (VVD) aan te nemen.

Automoblisten verblinden
Rijkswaterwaterstaat gaat naar het schijnt de komende tijd de plaatsing van maar liefst 170 kilometer aan geluidschermen langs snelwegen uitbesteden. Volgens de Kamerleden kunnen die schermen goed gebruikt worden voor de opwekking van duurzame energie. Ook tijdens het overleg vorige week maandag bracht Verburg dit idee in. Minister Verhagen zei toen dat de plaatsing van zonnepanelen lastig is omdat het de automobilisten zou kunnen verblinden.

Klimaatwand
Windmolentjes kunnen waarschijnlijk ook niet zo makkelijk op de schermen gezet worden, zodat er van de motie mogelijk minder terecht zal komen dan de Kamer wenst. Een oplossing is wellicht dat de zonnepanelen aan de buitenkant van de wal geplaatst worden, daar waar ze niet in de schaduw van bomen komen te liggen. Wellicht dat de regering te rade kan gaan bij de provincie Utrecht die een energie-opwekkend geluidscherm (Klimaatwand) langs de A12 bij Utrecht wil gaan plaatsen.

Belastingvrij groen gas produceren
Een andere motie over duurzame energie die werd aangenomen gaat over groen gas. Kleine producenten van groen gas moeten dit gas kunnen aftrekken van hun eigen gebruik. Deze saldering, die ook bij de productie van duurzame stroom gemeengoed is, betekent in feite dat over een deel van het verbruik (namelijk over de hoeveelheid die zelf is opgewekt) geen belasting en transportkosten hoeft te worden betaald. De motie zegt dat ook als mensen in groepen dit groen gas afnemen, bijvoorbeeld bij een boer met een mestvergister, ze hun afname van deze productie moeten kunnen salderen.

Salderingsgrens nog niet opgetrokken
Een andere motie over saldering, van Groenlinks, PVDA en D66, werd aangehouden (voorlopig nog niet ingediend). De partijen willen dat de salderinggrens voor de productie van duurzame stroom omhoog gaat. Die grens ligt nu op 5000 kWh per jaar. Dus als er meer wordt geproduceerd mag het niet meer afgetrokken worden van het verbruik. De intrekking heeft waarschijnlijk te maken met de komst van een initiatief-wetsvoorstel van kamerlid Diederik Samsom, dat ook dit soort thema's behandeld. Mogelijk wordt verhoging van de salderingsgrens opgenomen in dat wetsvoorstel, een idee dat ook op de sympathie van minister Verhagen kon rekenen. Ook de motie over het groen gas zou hier overigens mooi in verwerkt kunnen worden.

Straatje schoon houden
Ten slotte is een motie over zwerfafval aangenomen van Samsom. Daarin wordt de regering verzocht een actieprogramma 'einde zwerfafval' op te stellen, met daarin "voorstellen voor een hogere bijdrage aan het focusprogramma zwerfafval, meer verantwoordelijkheid voor verkooppunten, een slimmere verpakkingsbelasting en hogere maximumboetes". Oftewel, de McDonalds van deze wereld moeten de straat rondom de uitpuilende vuilnisbakken van hun viesvoedsel-restaurants beter gaan schoonhouden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn