Geen windmolens langs snelweg, vergunningen windparken worden verhandelbaar

17 december 2010 - De aanhouder wint. Paulus Jansen van de SP is zo'n aanhouder. Al meer dan een jaar vraagt hij aandacht voor het gevaar van windmolens die dicht bij een snelweg staan, zoals het rijtje molens langs de A12 bij Moordrecht. Wieken van molens kunnen afbreken, waarna de catastrofe niet te overzien is. Om nu eens te zorgen dat het gezegde 'Als het kalf verdronken is dempt men de put' niet opgaat, diende Jansen een motie in, die donderdag is aangenomen.

Risicobenadering
Bij het plaatsen van risicovolle objecten bij huizen en dergelijke geldt een zogenaamde standaardrisico-benadering. Dat beketent dat de kans op ongelukken niet groter mag zijn dan 1 op het miljoen. Die risicobenadering geldt vooralsnog niet voor de plaatsing van objecten als windmolens nabij spoorwegen, wegen en vaarwegen, hoewel hier het aantal slachtoffers veel groter kan zijn. De motie zegt nu dat de regering moet onderzoeken hoe de beleidsregels die hiervoor gelden zodanig aangepast kunnen worden dat ook hier zo'n standaardrisicobenadering toegepast wordt.

Blatende minister
Een reactie van voormalig minister Huizinga van Vrom op de oproep van Jansen was onnavolgbaar en ook wel gedenkwaardig: een wiek die op een snelweg valt is alleen een probleem als er auto's op die snelweg rijden.

Verhandelbare vergunningen
Een andere interessante motie op windmolengebied is die van D66 die bepaalt dat vergunningen voor de bouw van windmolenparken op zee verlengd moeten worden tot 2020 en dat deze ook verhandelbaar moeten worden. Er zijn in het verleden veel vergunningen afgegeven, maar omdat er geen subsidie volgde zijn partijen hiermee niet aan de slag gegaan. Deze vergunningen zullen na drie jaar of zo verlopen. D66 wil dit laatste dus voorkomen, om de mogelijkheid open te houden dat de windmolenparken toch nog gebouwd zullen gaan worden, mogelijk zonder subsidie. De Kamer heeft donderdag met de motie ingestemd.

Overigens is de kans dat windmolenparken zonder subsidie gebouwd worden klein, maar mogelijk wordt in een later stadium (bij een ander kabinet) de subsidiekraan toch nog open gezet, en dan hoeft in ieder geval niet de hele vergunningsprocedure opnieuw.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn