Kamer behandelt bundeltje vage Europese wetten over biobrandstof en zo

10 januari 2011 - De Tweede Kamer hervat deze week na de 'winterstop' haar werk. Op de agenda staat de komende tijd de behandeling van een wet waarmee Europese richtlijnen over duurzame energie omgezet worden in nationale wetgeving. Het gaat onder meer om duurzaamheid van biobrandstoffen, om de aankoop van energiezuinige voertuigen en over emissies in de transportsector. Verder zal ook de wet over de opslag van CO2 behandeld gaan worden.

Kort gezegd bestaat de wet over vervoer en biobrandstoffen uit drie delen:

  • Het eerste deel stelt dat de regering duurzaamheidseisen kan stellen aan aan biobrandstoffen voor transport. Er kunnen ook duurzaamheidseisen aan vloeibare biomassa voor andere doeleinden gesteld worden, maar dit gaat de Nederlandse regering niet doen, zo heeft ze al aangegeven. Dit is de implementatie van richtlijn 2009/28/EG.
  • Het tweede deel betreft de CO2-uitstoot van brandstoffen in de transportsector. Die moet omlaag, met 6% (over de gehele keten: from well to wheel) en wel zo geleidelijk mogelijk. Dit is de implementatie van richtlijn 2009/30/EG.
  • Het derde punt is dat overheden en instanties die verantwoordelijk zijn voor¬† openbaar vervoer bij de aankoop van voertuigen rekening moeten houden met de energie- en milieu-aspecten van die voertuigen. Dit is richtlijn 2009/33/EG.

Het eerste punt stamt uit de beroemde richtlijn Hernieuwbare energie, waarin ook is opgenomen dat het aandeel duurzame energie in Nederland in 2020 14% moet zijn, iets wat Nederland hoogst waarschijnlijk niet gaat halen. Ook staat hierin dat het aandeel biobrandstoffen in het transport 2020 10% moet zijn. Opvallend genoeg telt hierbij ook het aandeel groene stroom dat gebruikt wordt voor het laten rijden van de treinen mee. Dat aandeel lijkt simpelweg gemeten te worden door het aandeel duurzame elektriciteit in het Nederlandse net te nemen. Dus als dat 20% is dan is het aandeel duurzame energie in het railvervoer 20%.

Op de sloffen
Het is nog erger: het aandeel duurzame elektriciteit telt 2,5 keer mee; dus de brandstof voor het railvervoer zou dan voor 50% duurzaam zijn. Hiermee wordt het aandeel biobrandstoffen in het vervoer link omhoog gekrikt. Verder tellen biobrandstoffen 'van de tweede generatie' (niet uit voedselgewassen) twee keer. Het doel wordt dus gemakkelijk gehaald. Maar toch wordt er een heel monitoringscircus opgezet om bij te houden hoeveel duurzame biobrandstoffen er op de markt worden gebracht. De Nederlandse emissie-autoriteit (NEA) gaat dat bijhouden, net als het meten van de CO2-emissie van de brandstoffen; dit aspect is ook onderdeel van de besluitvorming rond de nieuwe wet.

Misleiding verboden
Interessant is verder een artikel in de wet dat stelt dat "het aanbevelen of aanprijzen van een stof, preparaat of product op een wijze die misleidend is ten aanzien van de duurzaamheidsaspecten daarvan" verboden is. Als we dat letterlijk zo moeten lezen, kan dit wel heel veel consequenties hebben.

CO2-wetgeving
Verder staat de komende weken ook de behandeling van de wet CO2-opslag op de agenda. Het belang daarvan lijkt enigszins te zijn verminderd nu het opslagproject in Barendrecht is geschrapt en er voorlopig waarschijnlijk ook weinig schot zal zitten in opslagplannen voor het noorden van het land.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn