Weer fraude met emissierechten, Commissie bant frauderechten uit China

22 januari 2011 - De Europese Commissie heeft de levering van CO2-uitstootrechten door bedrijven stil gelegd. Daarmee is ook een einde gekomen aan de spothandel in deze rechten. De maatregel volgt op de ontdekking van nieuwe fraudegevallen. Er zouden begin dit jaar rechten uit het Tsjechische handelsregister zijn 'gestolen'. Daarnaast is besloten dat fraude-rechten uit landen als India en China niet meer mogen worden ingebracht in het Europese emissiestelsel, vanaf 2013 dan.

Computercriminaliteit
Omdat CO2-uitstootrechten louter in 'girale zin' bestaan (dus op een rekening in een computer staan) komt stelen in dit geval neer op het hacken van computers, waardoor rechten illegaal op de rekening van een ander bedrijf gezet worden, waarna die laatste bedrijven de rechten zouden kunnen verkopen en het geld zouden kunnen incasseren. Er zou voor 9 miljoen euro aan rechten van een Tsjechische rekening zijn gestolen en ook zou geprobeerd zijn om de nationale registers van Oostenrijk, Estland, Polen en Griekenland te hacken. Eind vorig jaar zijn er rechten van een Roemeense rekening gestolen.

Op slot
In totaal zouden er 2 miljoen rechten verdwenen zijn, zo liet Eurocommissaris voor Klimaat Connie Hedegaard weten. Vooralsnog is de maatregel van kracht voor een week. Spothandel is niet meer mogelijk (omdat rechten dan onmiddellijk geleverd moeten worden), maar termijnhandel nog wel. Naar schatting bestond in 2010 20% van de handel uit spothandel. De totale waarde van het aantal emissierechten dat jaarlijks wordt gecreëerd is 30 miljard euro (tegen de huidige prijs van emissierechten). De waarde van de handel is nog vele malen hoger.

Hoe lang nog?
Vraag is of de Europese emissiehandel nog een lang leven beschoren is. Het stelsel lijkt door zijn hoeven te gaan zakken door alle problemen. Eerder kwamen ook al veel fraude-gevallen aan het licht, in Europa maar ook overzees. Daar werden fake-projecten opgezet onder het Clean-development mechanisme (CDM). Hiermee werden dan expres bepaalde gassen geproduceerd, waarna er voor de vernietiging ervan weer rechten werden verkregen. Het gaat om rechten die verkregen zijn door reductie van de broeikasgassen HFC-23 (een bijproduct van het 'koelkastgas' HCFC-22) en om N2O.

Tijd genoeg
De Europese commissie heeft vorige week ook besloten om de rechten die ontstaan uit deze projecten voortaan niet meer toe te staan, vanaf 2013 dan want bedrijven moeten wel voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden. Stel je voor dat ze dat niet zouden hebben.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn