Bijna alle moties en amendementen rond CO2-opslag verworpen

26 januari 2011 - Bijna alle moties en amendementen die vorige week zijn ingediend bij de behandeling van een Europese richtlijn over CO2-opslag zijn deze week verworpen door een meerderheid van de Kamer. Zo komt er geen uitstootnorm voor kolencentrales, zoals Samsom (PVDA) had gewild, en wordt er niet in kaart gebracht waar er al dan niet draagvlak is voor CO2-opslag, iets wat Jansen (SP) voorstelde.

Nee, nee en nog eens nee
Ook komt er geen eis waaraan het rendement van centrales na CO2-opslag moet voldoen, iets wat Jansen ook voorgesteld had (CO2-opslag kost veel energie, waardoor het rendement van de centrale omlaag gaat). Groenlinks wilde dat CO2 alleen op zee wordt opgeslagen, maar opvallend genoeg stemde geen enkele partij hiermee in. Zelfs de motie van links om geen publiek geld aan te wenden voor CO2-opslag is verworpen, wat wel opvallend is omdat de bespaardrift meestal bij rechts zit.

Eén keer ja
Een amendement van de PVDA dat vorige week nog werd gesteund leek te worden door VVD, namelijk om altijd voor de goedkoopste manier van CO2-reductie te kiezen haalde het ook niet. De VVD stemde ook tegen. De enige motie die is aangenomen was van CDA en VVD. Die willen dat de regering eens goed in kaart gaat brengen wat de voor- en nadelen zijn van alle mogelijkheden om de CO2-uitstoot te beperken of onder de grond te stoppen. En de wet zelf is natuurlijk aangenomen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn