Waterschap Veluwe bouwt kleine waterkrachtcentrale in Apeldoorns kanaal

4 februari 2011 - Waterschap de Veluwe heeft in 2010 een kleine waterkrachtcentrale gebouwd in het Apeldoorns kanaal, tussen Hattem en Wapenveld. Bijzonder is dat de energie wordt opgewekt met een vijzel, die normaal gebruikt wordt om het water op te pompen naar hoger gelegen gebieden. Nu stroomt het water dus in omgekeerde richting: van het Apeldoorns kanaal naar de Grift. Het verval van het water is daar 2,5 meter.

Idee
Het waterschap wilde de stuw die daar ligt, de Hezenbergerstuw, vervangen en kwam toen op het idee om ook energie op te gaan wekken. Daarom liet het waterschap een waterkrachtcentrale bouwen pal naast de gerenoveerde stuw. De centrale heeft een vermogen van zo'n 20kW en wekt daarmee zo'n 150 MWh per jaar op, wat overeenkomt met het verbruik van 50 huishoudens.

Rijke traditie
Het gebruik van water voor het opwekken van stroom valt binnen een rijke regionale traditie, zo stelt het waterschap. Het glooiende landschap van de Veluwe bood daartoe altijd al mogelijkheden. Vele papierfabrieken en kopermolens hebben zich om die reden in de afgelopen eeuwen langs de Veluwse beken gevestigd. Het waterschap denkt erover om ook elders waterkrachtcentrales aan te gaan leggen. Een verval van 0,5 meter is daarvoor genoeg.

Taakstelling
De waterschappen hebben zich ertoe verplicht om het gezamenlijk energiegebruik in de periode 2005-2020 met 30% terug te brengen. Het waterschap meldt ook nog dat de productie van biogas uit slib van de waterzuiveringsinstallatie in Apeldoorn in 2010 verdubbelde. Met het gas wordt stroom opgewekt en ook worden huizen in de Apeldoornse wijk Zuidbroek ermee verwarmd. De productie van stroom was voor het eerst groter dan het eigen gebruik, aldus het waterschap Veluwe, ongeveer 3000 MWh. Het gas was verder voldoende voor de verwarming van ongeveer 300 huizen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn