Moties: sneller bijmengen, oerbossen en monsters nemen

8 februari 2011 - De Nederlandse regering moet sneller toewerken naar een doelstelling van 10% biobrandstoffen in 2020. Daartoe moet ze in overleg treden met de sector, zo heeft de Tweede Kamer bepaald door een motie van de hand van René Leegte (VVD), Paulus Jansen (SP) en Maarten Haverkamp (CDA) aan te nemen.

 

Kronkelredenering
De regering had vorig jaar juist besloten om het wat langzamer aan toe doen waarbij toenmalig minister Huizinga van Vrom een onnavolgbare kronkelredenering hanteerde. Biobrandstoffen van de tweede generatie zijn nog niet in voldoende mate beschikbaar zodat we beter even op de rem kunnen trappen; anders zou het bedrijfsleven te weinig gestimuleerd worden om ze in de komende jaren te gaan ontwikkelen. Langzaamaan dus omdat het zo langzaam gaat. De echte reden is waarschijnlijk een lobby van de oliemaatschappijen en het gewillige oor van de regering als het om Shell gaat.

Groene liberaal
Volgens de indieners van de motie zal het Europese doel als gevolg van de vertraging echter niet gehaald worden en daarom pleiten zij voor meer snelheid. Het is een pleidooi dat Leegte al vaak gehouden heeft en dat nu dus verzilverd wordt net een motie, die bijna unaniem werd aangenomen (alleen de dierenpartij had er moeite mee). Leegte heeft iets met biobrandstoffen, wat opmerkelijk is voor een VVD-er. Er zouden inmiddels ook al meer dan genoeg biobrandstoffen van de tweede generatie beschikbaar zijn in Nederland, zo stelt de Kamer in de motie. Dat zijn gewassen die niet ook als voedsel dienst kunnen doen.

Oertijd
Die biomassa mag dan echter weer niet ten koste gaan van oerbossen, zo heeft de Kamer in een andere motie bepaald. Die motie, die was ingediend door de PVV, werd unaniem gesteund. Niet duidelijk is wat oerbossen precies zijn (zijn die in de oertijd ontstaan?), of die nog bestaan of ooit bestaan hebben.

Monsters nemen
Een andere motie is ondertekend door bijna de gehele oppositie, maar ze weerspiegelt vooral de zorgen van Jansen. Hierin wordt de regering opgeroepen om meer werk te maken van de controle op biobrandstoffen. Tot nog toe is dat alleen maar een papieren controle. Dat gaat ongeveer zo: Overheid: 'Is dat biobrandstof?' Bedrijf: "Ja, dat is biobrandstof". Overheid: 'OK'. Dan weet je dus al bij voorbaat dat er gefraudeerd mee gaat worden. Jansen wil dat er af en toe ook eens een monstertje genomen wordt. Ook geïmporteerde biobrandstoffen moeten gecontroleerd gaan worden.

Duffe overheid
Gek dat de overheid hier zelf niet opkomt en dat de Kamer nog behoorlijk veel moeite moet doen om dit voor elkaar te krijgen. De moties werden ingediend naar aanleiding van het debat over de implementatie van een aantal Europese richtlijnen op het gebied van biobrandstoffen en duurzaam vervoer. Er is ook nog een amendement ingediend en aangenomen die maakt dat informatie over de mate waarin de verschillende 'mengers' bijmengen openbaar maakt. Er schijnen maar een stuk of  tien van die mengers in Nederland te zijn en dit schijnen ook niet de oliemaatschappijen zelf te zijn, terwijl we natuurlijk eigenlijk het liefst zouden willen weten hoe groen de benzine van Shell, BP en Esso is.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn