Kort nieuws: biobrandstoffen, CO2-afvang, elektrisch autodaten en miljardenlening

16 februari 2011 -

Motie
De Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen van de hand van een aantal oppositiepartijen, waarin de regering gevraagd wordt om de doelstelling van 10% biobrandstoffen in 2020 zoveel als mogelijk te halen door de inzet van groen gas, elektrisch rijden en biobrandstoffen uit resttromen. In 2020 moet de helft van het aandeel van 10% bestaan uit deze brandstoffen. Eerder had de Kamer al bepaald dat het aandeel biobrandstoffen in het totaal gebruik van autobrandstoffen sneller omhoog moet.

CO2-afvang
Nuon is begonnen met de afvang van CO2 in de kleine energiecentrale in Buggenum, zo meldde het bedrijf. Bij de centrale die energie opwekt middels vergassing van kolen is in de afgelopen maanden een test-centrale gebouwd om hier ervaring mee op te doen. Bij vergassing wordt de brandstof omgezet in CO en waterstof, waarna de CO omgezet kan worden in CO2.

De test duurt twee jaar, zo laat Nuon weten. Het bedrijf heeft 40 miljoen geïnvesteerd, waarvan 10 miljoen subsidie van de overheid. Overigens is de afvang veel later op gang gekomen dan verwacht. "Het prototype van de installatie kende nog wat kinderziektes", zo zegt een woordvoerder van Nuon.

Elektrisch daten
Auto-date bedrijf Greenwheels is begonnen met het plaatsen van elektrische voertuigen in de vier grote steden. Er zullen zes auto's in Den Haag, Rotterdam en Utrecht geplaatst worden langs de kant van de weg en zeven in Amsterdam. Het eerste voertuig is vorige week geplaatst op een standplaats bij het Concertgebouw in Amsterdam. Mensen die in de buurt van de standplaatsen wonen kunnen die auto huren.

Greenwheels heeft overal in de stad op vaste plekken rode Peugeots 107 of 207 staan die mensen met een abonnement via internet kunnen huren voor een bepaald aantal uren. De elektrische auto's zijn Peugeot Ions. Het reserveringsysteem maakt het ook mogelijk om rekening te houden met de tijd die nodig is om de auto weer op te laden. Ritten van Greenwheels-gebruikers zijn over het algemeen kort: 90% kan op één accu-lading worden gereden, zo meldt Essent, die de oplaadpalen voor de auto's heeft geleverd.

Schuldenmaker
Tennet is een lening van een miljard euro aangegaan. De lening bestaat uit twee obligatieleningen van 500 miljoen met looptijden van 7 en 12 jaar, zo meldde de organisatie. De bedoeling is dat hiermee investeringen in Nederland en Duitsland worden gefinancierd. Het bedrijf wil de komende tien jaar 9 tot 11 miljard euro investeren, onder meer in drie hoogspanningslijnen in Nederland, in noord-zuid verbindingen in Duitsland en in de aanleg van Duitse windmolenparken op zee.

Uiteindelijk worden de leningen terugbetaald met de opbrengsten uit de netwerktarieven, zoals door alle energie-afnemers worden opgebracht. De opbrengst is verzekerd want hoe lager het stroomverbruik, hoe hoger de tarieven voor die afnemers (wij dus) zullen worden. Geen wonder dat institutionele beleggers in de rij stonden; de leningen waren 7 keer overtekend.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn