Meewind richt fonds op voor deelname overheden in Bard-windmolenpark

11 maart 2011 - Beleggingsfonds Meewind gaat 150 miljoen euro investeren in het windpark dat Bard in zee, voor de Friese kust wil gaan bouwen. "Dit is een minimum", zo zei directeur Willem Smelik van Meewind vrijdagochtend tegen Energieenwater.net. Meewind wil provincies en gemeenten in staat te stellen om deel te nemen in een fonds dat investeert in het park.

Zeewind 2
De gedachte van Meewind is dat Nederlandse provincies ieder 10 tot 20 miljoen euro investeren in het project. Ze krijgen dan een vaste rente, die hoger is dan de rente op staatsleningen, maar lager dan de dividenduitkering, omdat het achtergestelde leningen betreft. Smelik kon niet zeggen hoe hoog de rente is. Voor dat doel wordt een fonds opgericht: Zeewind 2. Meewind adviseert de overheden om deze rente-opbrengsten dan in een eigen fonds te stoppen, waaruit kleinschalige duurzame energieprojecten kunnen worden gefinancierd.

Snelle opbrengsten
De provincies en grote gemeenten barsten natuurlijk zelf ook van de initiatieven. Maar de ontwikkeling van een windmolenproject op land kost zes jaar. Het voordeel voor de overheden van deelname in het Bard-park is volgens Smelik dat ze snel profijt kunnen hebben van hun investering, en ze het geld snel terugkrijgen. De achtergestelde leningen zullen geleidelijk worden afgelost. De bouw van het park bij Schiermonnikoog is natuurlijk nog niet begonnen, maar Smelik denkt dat begin 2012 de schop in zee kan.

Iedereen betrekken
Meewind nam eerder deel in het Belgische windpark in zee Belwind, dat eind vorig jaar in gebruik is genomen. Daarin heeft het een belang van 12%. Meewind stelde toen ook particulieren in staat om te participeren. Dat zal ook met het park van Bard het geval zijn, zo zegt Smelik. De filosofie van het fonds is om heel te keten te betrekken bij de financiering van duurzame energieprojecten. "Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om dit te doen."

Hoop geld
De financiering van het park wordt geregeld door Typhoon Offshore, een bedrijf van voormalig Econcern-bestuurders. Smelik twijfelt er niet aan dat het totale benodigde bedrag van 2,4 miljard bij elkaar kan worden gebracht. Afvalverwerker HVC, dat recentelijk ook besloot deel te nemen in het project heeft in tegenstelling tot Meewind een deel van het aandelenkapitaal verworven (15%). Behalve aandelenkapitaal en achtergestelde leningen, zullen de banken bijspringen, zo is de gedachte. Die moeten tot 50% van de benodigde middelen gaan opbrengen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn