Pas volgend jaar duidelijkheid over energielabel

16 maart 2011 - Pas begin volgend jaar komt er meer duidelijkheid over het energielabel dat verplicht moet overhandigd door de verkoper, of verhuurder van een woning. Dat bleek vanochtend tijdens een debat in de Kamer met minister Donner van Binnenlandse Zaken. Die behandeld het dossier heel 'legalistisch': het moet nu eenmaal van Europa, dus doen we het.

Geen successtory
Het label is tot nog toe niet zo'n succes, Het is wel verplicht om zo'n label te hebben bij de verkoop van een huis maar er zijn geen sancties, zodat particuliere eigenaren het niet laten opstellen. Niet gek, want de kosten bedragen enkele honderden euro's en de koper taalt er niet naar. Woningbouwcorporaties laten wel massaal labels opstellen voor hun eigen woningen. Er is grote druk vanuit de duurzame wereld om sancties voor particuliere eigenaren te introduceren. Het zou energiebesparende investeringen stimuleren. En van Europa zouden sancties nu nodig zijn, na een herziening van de EPBD-richtlijn. De nieuwe minister Donner van woningbouw ging enthousiast aan de slag, gebrand als hij is op het heel netjes implementeren van alle dictaten vanuit Europa.

Gij zult energielabel hebben
Donner koos voor draconische wettelijke maatregelen om sancties te kunnen opstellen. Als er bij verhuur geen label getoond wordt gaat de huurprijs omlaag, zo dreigt hij. En bij verkoop moet het label verplicht worden getoond bij verkoop-advertenties, en zou de akte alleen in het Kadaster kunnen worden ingeschreven als er een energielabel is overhandigd. Onder meer Van Bockhove van het CDA vindt dit laatste nogal een drastische maatregel, die volgens hem ook indruist tegen het Europees Verdrag van de rechten van de mens. Mensen hebben in principe, het recht zaken die ze in eigendom hebben te verkopen, zo zei hij woensdagochtend.

Onderafdeling van Europa
Donner zag dat toch anders. Het is nu ook verplicht om informatie over de woning te verschaffen bij de verkoop; een verplichting om een energielabel te overhandigen is in wezen niet anders. De vaandeldrager van Europa zag ook niets in het voorstel van de Vereniging Eigen Huis om een soort uitgekleed energielabel in te voeren. Die wordt dan op basis van kenmerken die al bekend zijn, of bekend kunnen zijn, zoals het bouwjaar van de woning, af afstand opgesteld voor alle woningen. Van Bochove was hier wel voorstander van. Volgens Donner moet het label echter gebaseerd zijn op een energieprestatie-coëfficiënt EPC en die moet echt berekend worden, zo zou de Europese richtlijn voorschrijven. Van Bochove was het niet eens met deze uitleg van de richtlijn.

Dood in de pot
Donner begon meteen de betreffende artikelen van de richtlijn op te lepelen. Met zo'n legalistische benadering valt elk debat in de Kamer natuurlijk meteen hartstikke dood. Van Bokhoven pleitte er ook vooral voor om de verplichtingen niet te vroeg in te voeren, niet voor de uiterste implementatiedatum 2013, wat de ijverige Donner wel van plan was. Het was wel opvallend: Van Bokhove was de grootste serieuze opposant tegen de plannen van de minister, die lid is van dezelfde partij. De PVV is natuurlijk sowieso tegen het energielabel.

PVV-sneer
Eric Lucassen van de PVV had trouwens nog wel een interessante sneer richting de oppositie. Het label wordt door hen verdedigd omdat het de energiekosten omlaag zou brengen, en er moeten allerlei fiscale maatregelen bedacht worden om investeren in energiebesparende maatregelen aantrekkelijk te maken: tegelijkertijd staan deze partijen echter vooraan bij het verhogen van de belastingen om duurzame energie te stimuleren, zo stelde Lucassen Overigens gaat Donner wel met zijn collega van Financiën De Jager praten om te kijken of er fiscale stimulansen kunnen worden bedacht om investeringen in energiebesparende maatregelen aantrekkelijker te maken. Hier zal echter waarschijnlijk niet veel van komen, door geldgebrek.

Hypotheek
En ook voorstellen, van de oppositie, om het krijgen van hypotheken makkelijker te maken als er is geïnvesteerd in energiebesparing zullen het niet halen. In deze tijd waarin we de kredietcrisis net achter ons hebben gelaten worden regels eerder aangescherpt.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn