Nuon en Eneco gaan derde windmolenpark in zee bouwen

30 maart 2011 - Nuon en Eneco gaan zeer waarschijnlijk samen een derde windmolenpark in zee bouwen. Er is nog een restbudget van ongeveer 1 miljard euro dat nog niet verdeeld is. Er waren drie gegadigden: Nuon, Eneco en Bard. Bard is nu bereid de aanvraag in te trekken als Eneco en Nuon afzien van verdere procedures tegen het bedrijf, zo zei minister Verhagen woensdagochtend in de Tweede Kamer.

Toets
De drie partijen hebben een brief gestuurd aan de minister met dit voorstel, die nog maar net binnen is, zo zei Verhagen tijdens een overleg met de Kamer over energie-onderwerpen. De minister wil nog wel een toets uitvoeren, waar hij ongeveer een maand voor nodig zal hebben. Getest zal worden of de opbrengst aan windenergievermogen hetzelfde zal zijn, of de plannen vernieuwend genoeg zijn en of mededingingsregels op deze manier niet overtreden worden. Want het blijft een beetje raar om een aanbestedingsprocedure op deze manier te onderbreken, aldus Verhagen.

Handel
Het grootste deel van het budget, ruim 4 miljard is al vergeven aan Bard, dat overigens nu in financiële problemen is gekomen. Eneco en Nuon hebben daar bezwaren tegen gemaakt, omdat ze vinden dat het ministerie ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de vraag of de plannen financieel voldoende onderbouwd zijn. Ze hebben daarom beroep aangetekend. Ze zijn nu dus bereid om deze bezwaren te laten varen in ruil voor het terugtrekken door Bard uit de procedure.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn