Eindelijk officieel: Nuon bouwt kolenvergassingseenheid niet

7 april 2011 - Het was al een tijdje bekend, maar nu is het officieel. Nuon ziet af van de bouw van de koleneenheid bij de grote energiecentrale die nu in de Eemshaven gebouwd wordt. Het gasgedeelte zal wel vervolmaakt worden en zal eind 2012 waarschijnlijk kunnen gaan draaien. Aan de officiële beslissing ligt een overeenkomst met de milieubeweging ten grondslag, maar ook zonder die overeenkomst had Nuon het project waarschijnlijk wel stopgezet.

Overeenkomst
Nuon zal ten minste tot 2020 afzien van de bouw van de koleneenheid. Als het energiebedrijf daarna toch nog een eenheid toevoegt (wat onwaarschijnlijk is) zal de uitstoot onder de 350 gram per kWh blijven. Dit betekent dat Nuon óf op grote schaal biomassa zal moeten gaan verstoken, óf de CO2 zal moeten gaan afvangen en opslaan. In ruil voor deze toezeggingen zet de milieubeweging de procedures tegen het bedrijf stop.

Redenen om niet te bouwen
Nuon had een kolenvergassingseenheid willen bouwen, zoals die in het Limburgse Buggenum maar dan op grote schaal. Daarbij worden de kolen vergast, waarna er een synthetisch gas ontstaat. De CO2 zou dan afgescheiden kunnen worden. Toenmalig baas van Nuon Ludo van Halderen hakte de investeringsbeslissing in tweeën. Hij besloot over te gaan tot de bouw van de gasgestookte eenheid maar nog niet tot die van de koleneenheid. Als officiële reden werd toen gegeven de sterk gestegen bouwkosten, maar waarschijnlijk was er ook toen al veel twijfel over de kolenvergasser.

Redenen genoeg
Waarschijnlijk had Nuon de bouw van de eenheid ook wel zonder overeenkomst met de milieubeweging achterwege gelaten, en wel om de volgende redenen:

  • De kosten van de bouw rijzen de pan uit
  • De techniek van kolenvergassing is nog niet bewezen
  • Er zal grote overcapaciteit op de markt voor de productie van stroom ontstaan, waardoor de stroomprijs waarschijnlijk sterk zal gaan dalen. Zo'n centrale is dan niet meer rendabel.
  • Er is geen draagvlak meer voor de bouw van nieuwe koleneenheden zonder dat de CO2 wordt afgevangen en afvang en opslag van CO2 is ook nog geen bewezen techniek
  • De opslag van CO2 was zo goed als onmogelijk geworden. De politiek heeft zich recentelijk uitgesproken tegen opslag op land
  • Moederbedrijf Vattenfall is flink aan het bezuinigen
  • Er lopen procedures, aangespannen door de milieubeweging, die een stuk kansrijker zijn geworden na een recent advies van de advocaat-generaal aan het Europese Hof van Justitie.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn