Greenchoice en NHEC schoonste energiebedrijven, Anode en Delta vieste

13 april 2011 - Greenchoice en de Noord-Hollandse Energiecoöperatie (NHEC) zijn de schoonste elektriciteitsbedrijven van Nederland. Zij verkopen stroom die voor 100% duurzaam is opgewekt. Delta en Anode zijn de vieste bedrijven, als het aandeel duurzame energie als maatstaf wordt genomen (zie tabel).

Niet helemaal eerlijk
In de tabel staan de bedrijven gerangschikt op basis van het aandeel duurzame energie (schoon) in het totaal van de geleverde stroom. De cijfers zijn verkregen door naar de zogenaamde stroometiketten over 2010 te kijken. Voor Anode is het etiket over 2009 genomen. Energiebedrijven zijn verplicht om die ieder jaar te publiceren. Niet alle bedrijven zijn meegenomen. Overigens moet bedacht worden dat de lijst geen volledig beeld geeft. Zo is er een verschil of het energiebedrijf de duurzame stroom zelf opwekt of aankoopt van Nederlandse centrales, aan de ene kant of dat het groencertificaten uit het buitenland aankoopt aan de andere kant.

Goedkope waterkracht
In dat laatste geval wordt stroomlevering vergroend en doet het bedrijf eigenlijk niets om extra productie van groene stroom te stimuleren. Omdat Nederland nauwelijks waterkrachtcentrales heeft, is het aandeel waterkracht voor het grootste deel verkregen door groencertificaten aan te kopen in landen als Noorwegen en Zweden. Die schijnen ook niet veel meer te kosten. Er is derhalve best wel wat voor te zeggen dat een bedrijf als Essent, dat zelf investeert in wind- en biomassa-energie, eigenlijk groener is dan een bedrijf als Oxxio, waarvan alle groene stroom uit waterkrachtcertificaten bestaat.

Energiebedrijven gerangschikt naar de mate waarin ze duurzame stroom leveren*
  Vies** schoon**
  kern kolen gas Totaal vies waterkracht biomassa wind zon Totaal schoon
Greenchoice 0,0 0,0 0,0 0 39,9 35,8 24,0 0,3 100
NHEC 0,0 0,0 0,0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 100
Oxxio 0,7 3,3 9,6 14 85,9 0,0 0,0 0,0 86
Dong 1,0 10,7 31,2 45 55,4 0,0 0,0 0,0 55
Essent 4,0 15,2 39,2 61 22,7 9,8 7,0 0,0 40
Eneco 2,0 9,2 61,4 74 14,3 0,9 4,6 0,0 26
Nuon *** 3,6 18,2 51,0 78 15,5 0,6 6,4 0,0 23
Eon 4,3 19,5 57,2 84 13,7 0,9 1,1 0,0 16
Electrabel 2,0 14,1 65,0 85 13,6 1,1 0,7 0,0 15
Delta 15,9 21,2 50,2 90         10
Anode**** 13,2 26,6 47,6 91 0,0 0,0 9,4 0,0 9

* Alle getallen zijn percentages
** De cijfers voor kern, kolen en gas tellen niet altijd op tot 'Totaal vies' omdat sommige bedrijven naast kolen, kern en gas nog andere 'vieze' (fossiele) brandstoffen gebruiken. Deze categorie, 'overig vies' is hier weggelaten. Sommige bedrijven produceren duurzame stroom, op een andere manier dan met wind, zon, water en/of biomassa. Daarom geldt ook hier dat de cijfers van deze vier categorieën niet noodzakelijkerwijs op hoeven te tellen tot 'Totaal schoon'.
*** Vattenfall Benelux
**** Cijfers over 2009

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn