Verhagen stuurt actieplan aardwarmte naar de Tweede Kamer

22 april 2011 - Minister Verhagen van EL&I wil het gebruik van aardwarmte stimuleren en heeft daartoe een actieplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is vooral een interessant en beknopt overzicht geworden van wat er allemaal gebeurt op dit vlak. Het ministerie kijkt of aardwarmte gestimuleerd kan worden middels de nieuwe SDE en of de garantieregeling kan worden versoepeld.

Garanties
Er zijn al twee stimuleringsregelingen voor aardwarmte geweest. Na een pilot eind 2009 is er eind 2010 een meer serieuze regeling opgetuigd. De ondernemer kon 85% van de kosten terugkrijgen bij een misboring, tegen een premie van 7% en met een maximum van ruim 7 miljoen euro. Er zijn zes aanvragen ingediend voor deze tweede regeling (twee voor de eerste), die liep tot 1 april 2011. Er komt waarschijnlijk weer een nieuwe regeling, met enige aanpassingen. Eerste projecten in een gebied krijgen meer mogelijkheden en de overheid gaat mogelijk helpen met de financiering.

De bomen en het bos
Verder is er een hele trits aan andere subsidie- en fiscale aftrekregelingen beschikbaar. Zo hebben initiatiefnemers gebruik gemaakt van de MEI (Marktintrodutie energie innovatie), EOS (Energie Onderzoeksubsidie), UKR of UKP (Unieke kansenregelingen), MIA en EIA (Milieu-investeringsaftrek en Energie-investeringsaftrek) en zijn er subsidies verleend in het kader van de programma's 'Kas als energiebron' en 'Industriële warmtebenutting'. Tien miljoen euro is er vergeven.

Wat gebeurt er?
Bestaande projecten:
• Heerlen / Mijnen in Limburg (ten behoeve van woningbouw)
• Van den Bosch (2x) in Bleiswijk (tuinbouw)
• Ammerlaan in Pijnacker (tuinbouw)
• Aardwarmte Den Haag (woningbouw)
• Gebroeders Duijvestijn in Pijnacker- (tuinbouw)

Projecten in voorbereiding:
• Koekoekspolder in Overijssel
• Californië in Limburg
• Vierpolders (allen tuinbouw)
• DAP in Delft (woningbouw)
• Heineken in Den Bosch
• bloemenveiling FloraHolland in Naaldwijk

Maatregelen
Daarnaast zijn er allerlei regionale pakketten. Zo heeft de provincie Overijssel een fonds van 250 miljoen euro ingesteld, waarmee aardwarmte-projecten gestimuleerd kunnen gaan worden. En daar komt de SDE binnenkort dan nog bij, want het ministerie kijkt of aardwarmte hierin opgenomen kan worden. De SDE kan vanaf 2012 behalve voor het stimuleren van duurzame elektriciteit ook voor duurzame warmte ingezet worden.

Andere acties die nu worden ondernomen zijn:
• TNO werkt aan een vernieuwde versie van ThermoGis, een database met informatie over de ondergrond, die toegankelijk is voor nieuwe boorders middels een webapplicatie.
• TNO heeft ook in kaart gebracht welke mogelijkheden er voor aardwarmte zijn in Nederland en waar op specifieke locaties rekening mee moet worden gehouden. Ook is er met adviesbureaus overeenstemming bereikt over methoden om die potentie van een bron te schatten; die liepen nogal uiteen.
• Olie- en gasmaatschappijen gaan informatie over de ondergrond ontsluiten.
• Nationaal Onderzoeksprogramma Geothermie (NOPG) is opgezet, een initiatief van onderzoeksinstituten en adviesbureaus.
• Innovatieprogramma Energiesprong van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar woningbouw tegenwoordig is ondergebracht, stelt ook al geld ter beschikking.
• Ook subsidiëring in het kader van de Kas als energiebron blijft mogelijk.
• Er komt een structuurvisie ondergrond, die in 2011 door de ministeries van EL&I en I&M wordt opgesteld.
• Er komt een aparte wet voor het verlenen van vergunningen voor aardwarmte; nu nog is dat onderdeel van de Mijnbouwwet, waarmee de vergunningsaanvraag korter en praktischer wordt.
• Aardwarmte kan straks meegeteld worden in de EPC van een woning.
• De termijn waarbinnen  een project moet worden opgestart kan verlengd worden bij tegenvallers.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn