Aandeel duurzame energie daalt in 2010

27 april 2011 - Het aandeel duurzame energie is gedaald van 4,19 naar 3,82% van het totale verbruik, zo melde CBS woensdag. Redenen zijn een daling in het aandeel aan biobrandstoffen en een stijging in het totale verbruik (de noemer van de breuk). De algehele doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 komt steeds verder buiten bereik te liggen.

Warmte+stroom+brandstof
Energieverbruik bestaat uit elektriciteit, warmte en brandstoffen voor het vervoer. Eerder liet CBS al weten dat de duurzame elektriciteitsproductie iets is gestegen: van 10,1 naar 10,4 TWh. Als percentage van het totale stroomverbruik is dat ongeveer 9%; als percentage van het energieverbruik is dat 1,87%, een lichte daling ten opzichte van 2009. Duurzame warmte voegde 1,53 procentpunt toe aan het totale aandeel duurzame energie, eveneens een lichte daling.

Olie-lobby
Verrassend is de daling in het aandeel duurzame biobrandstoffen binnen het totale gebruik van brandstoffen: van 3,4% naar ongeveer 2%, terwijl de doelstelling juist geleidelijk oploopt. Voormalig minister Huizinga van Vrom verlaagde de doelstelling voor 2010 al naar 4%, waarschijnlijk onder druk van Shell, maar zelfs dat wordt niet gehaald. Het aandeel moet 10% zijn in 2020, dus daar zijn we nog een eind vandaan. Als percentage van de gebruikte energie daalde het aandeel duurzame brandstoffen van 0,74% naar 0,43%.

Hoogste ooit
Het totale energieverbruik was in 2010 het hoogste ooit, zo meldde CBS. Het steeg met 7% naar ongeveer 2249 petajoule. Die laatste stijging is weer het gevolg van de aantrekkende economie en van de koude winters aan het begin en aan het einde van het jaar.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn