Prijzen voor Kallisto (De Dommel), een ecoduiker, Pharmafilter en een kunstmestfabriek

30 april 2011 - Het project Kallisto van waterschap De Dommel heeft woensdag een prijs gewonnen. De prijs van het collega-waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Amsterdam en omgeving) lijkt een serieuze prijs te zijn en niet zozeer een compliment van verkapte partners, zoals veel van die prijzen. Het jury-oordeel snijdt in ieder geval hout: de intensieve samenwerking van partijen in de watersector om de kosten van de zuivering omlaag te brengen kan dienen als voorbeeld voor andere waterschappen, aldus jury-voorzitter Jan Kamminga, voorzitter van FME-CWM.

Baden en spelen
In het kader van Kallisto proberen waterschap en gemeente Eindhoven de vervuiling van het riviertje de Dommel op een slimme manier terug te dringen. De samenstelling van het rioolwater wordt gemonitord, vlak bij de huizen en onderweg naar de Dommel. En gekeken wordt hoe overstorten van het riool voorkomen kunnen worden, door de aanleg van bergingen, het sturen van de rioleringsstromen en verbeteren van de zuivering. Wellicht kan er dan in de toekomst weer net als vroeger in de Dommel gebaad en gespeeld worden, zoals verslaggever dezes nog wel eens deed.

Andere prijzen
Waterschap De Dommel won in de categorie Overheid. Er zijn ook nog drie andere prijzen uitgereikt, woensdag in De Rode hoed in Amsterdam. Die waren voor Pharmafilter, dat al veel prijzen heeft gewonnen, een ecosluis en ecoduiker voor vissen die anders moeilijk peilverschillen in de polder kunnen overwinnen, bedacht door een veehouder, en voor de plannen om een 'kunstmestfabriek' bij de waterzuivering in Amsterdam te gaan bouwen. Uit het afvalwater wordt dan fosfaat gehaald, wat kan dienen als kunstmest. Deze laatste prijs is wel een schaamteloze veer in eigen reet, want het project is van Waternet, waartoe ook waterschap AGV behoort.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn