Einde verpakkingsbelasting en andere weinig-wol acties uit de Fiscale agenda

5 mei 2011 - Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën is van plan de verpakkingsbelasting af te schaffen. Dat staat in de Fiscale agenda die hij enkele weken geleden naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Verder worden andere "kleine belastingen" afgeschaft zoals de leidingwater-, en grondwaterbelasting, de afvalstoffenbelasting en, niet te vergeten, de belasting op pruim- en snuiftabak. Rooffondsen worden aangepakt en de nieuwe opslag op de energierekening voor duurzame energie leidt niet tot lagere belastingen, in tegenstelling tot wat eerder is beloofd.

Weg met Vermeend
De rode lijn in het dikke stuk is dat het belastingstelsel wordt vereenvoudigd en teruggebracht wordt naar waarvoor het ooit bedoeld is: namelijk het genereren van inkomsten voor de overheid. Ofwel: afgerekend wordt met de erfenis van oud-secretaris Vermeend en alle andere mensen die geloven in de wortel en de stok en denken dat het belastingstelsel geschikt is om mensen aan te zetten tot bepaald gedrag of juist om te voorkomen dat mensen bepaald gedrag vertonen (meestal socialisten). Zinloos dat gefriemel met belastingtarieven, zo stelt het kabinet, dat overigens niet van plan lijkt te zijn om accijnzen op roken nu maar af te schaffen.

Verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak
Verder moet er om onduidelijke redenen een verschuiving plaats vinden van belasting op arbeid naar belasting op consumptie. Het lage BTW-tarief gaat omhoog. Ook wil het de vennootschapsbelasting verlagen (naar 24%), wat opvallend is in deze tijd van bezuinigingen. Onderdeel van de plannen is ook het schrappen van allerlei 'kleine belastingen'. Behalve de verpakkingsbelasting zijn dat de grondwaterbelasting, de afvalstoffenbelasting (voor het storten van afval), de leidingwaterbelasting, de frisdrankbelasting, het Eurovignet, en, jawel, de verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak. De opbrengst van die laatste belasting is 250.000 euro per jaar, waar nog 10.000 euro aan uitvoeringskosten vanaf gaan.

Zelf opdraaien
De verpakkingsbelasting wordt opgebracht door 4000 bedrijven die verpakte stoffen op de Nederlandse markt brengen. Eerder was al bekend dat de bijdrage van het kabinet aan het Afvalfonds wordt stop gezet; die uit deze belasting betaald werd. In de Tweede Kamer is er al veel over te doen geweest. Want hoe wordt het recyclen van afval dan betaald? Het kabinet stelt dat het bedrijfsleven garanties moet gaan afgeven dat de inzameling en recycling door blijft gaan en dat ook aan de rapportage-verplichtingen voldaan blijft worden. Het lijkt er op dat bedrijven het zelf moeten gaan betalen; maar ze hebben dan ook meer financiële ruimte omdat de belasting is afgeschaft.

Sprinkhanen
In de Fiscale agenda staan ook plannen om een einde te maken aan de trucs van rooffondsen om belastingheffing te omzeilen en zichzelf vorstelijke salarissen uit te kunnen keren. Ze doen dat door bedrijven over te nemen en vol te stoppen met schulden, waardoor de rentelasten zo hoog worden dat er geen winst meer overblijft. De regering wil dat de rente niet meer aftrekbaar is als die boven de 500.000 euro uitkomt en als de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen volledig uit het lood is geslagen. In de energie-, water-, en afvalsector zullen daar, behalve Van Gansewinkel, niet veel bedrijven door getroffen worden. Vraag is ook nog wat er allemaal van terecht komt want de staatssecretaris gaat de reacties peilen in het 'veld' (dat natuurlijk massaal tegen is, hoe voorspelbaar).

Kabinet breekt belofte
Weekers maakt ook nog melding van de spiksplinternieuw opslag op de energierekening, die jaarlijks 1,4 miljard euro moet opleveren. Deze is bedoeld om duurzame energie te gaan stimuleren, ter financiering van de nieuwe SDE dus. Deze milieubelasting komt bovenop de energiebelasting, die jaarlijks nu 4 miljard opbrengt. Het kabinet zegt niets meer over verlaging van andere belastingen als gevolg van deze heffing. Eerdere ministers hebben destijds beloofd dat andere belastingen omlaag zouden gaan als de SDE-heffing wordt ingevoerd. Deze leidt immers tot minder uitgaven van de schatkist, waar stimulering van duurzame energie eerst uit gefinancierd werd.

Alles bij het oude
Verder wordt ook veel bij het oude gehouden; zo blijven de lage tarieven van de energiebelasting voor grote bedrijven en de tuinbouw bestaan. Geen woord ook over het afschaffen van energiebelasting op eigen productie van stroom.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn