Afvalenergie-centrale van Omrin opgestart

9 mei 2011 - De nieuwe afvalenergie-centrale van Omrin in Harlingen is opgestart, zo meldt het Friese bedrijf. Eind maart is de centrale gaan draaien om die in te kunnen  regelen. Eind april volgde een korte garantiestop om de leverancier de gelegenheid te geven de laatste aanpassingen door te voeren. Op 1 mei is vervolgens gestart met het 'proefbedrijf' waarbij metingen worden verricht om te kijken of de installatie voldoet aan alle eisen.

Omzet en winst
Omrin, in handen van Friese gemeenten, maakte ook de cijfers over 2010 bekend. De omzet van het bedrijf daalde van 85 miljoen euro in 2009 naar 81 miljoen in 2010, als gevolg van de lagere verwerkingstarieven die gemeenten betalen, de verkoop van een dochterbedrijf en de moeilijke bouwmarkt, waarin Omrin via een dochterbedrijf ook actief is. De verwerkingstarieven daalden naar 127,50 euro per ton (van 145 euro in 2006). Voor 2011 is het tarief vastgesteld op 107 euro per ton.

Aftrek
De winst steeg van 1,3 miljoen euro in 2009 naar bijna 4 miljoen euro in 2010. Dit was geheel het gevolg van een fiscaal voordeel. Er kon gebruik worden gemaakt van de energie-investeringsaftrek vanwege de bouw van de nieuwe afvalenergie-centrale in Harlingen. Dit jaar zal in het teken staan van de ingebruikname van de nieuwe centrale, na alle turbulentie van de afgelopen jaren als gevolg van tegenstand van omwonenden. Als de installatie aan alle eisen voldoet zal die eind mei worden opgeleverd.

Biogas en nascheiding
Omrin meldde verder dat een nascheidingsinstallatie voor plastic afval goed functioneert en dat op het ecopark De Wierde 16 miljoen kubieke meter biogas is geproduceerd in 2010. Omrin is betrokken bij de aanleg van een biogas-hub in Friesland, waarbij biogas in het leidingennet van de Gasunie wordt gepompt. Het bedrijf zal zich nog meer gaan focussen op dienstverlening aan gemeenten, vandaar de verkoop van twee dochterbedrijven.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn