Duurzaam energiebedrijf Meppel kan binnenkort van start

11 mei 2011 - De gemeente Meppel en Rendo Duurzaam, onderdeel van Rendo, gaan binnenkort naar alle waarschijnlijkheid een duurzame energiebedrijf oprichten. B&W van Meppel hebben de beslissing al genomen. De gemeenteraad mag in juni nog zijn wensen kenbaar maken. Eind dit jaar kan het duurzame energiebedrijf dan van start. Het bedrijf gaat warmte en koude leveren voor een grote nieuwbouwwijk, die ten noordwesten van Meppel moet gaan verrijzen. Er is nog wel twijfel over de financiële haalbaarheid van de plannen.

Aangenaam duurzaam
Er worden daar uitgesmeerd over 23 jaar zo'n 3400 woningen gebouwd. Eerst waren dat er 5000 maar dat is al naar beneden bijgesteld. De eerste fase bestaat uit de bouw van zo'n 400 woningen en die zal in 2012 van start gaan. De wijken hebben 'aangenaam duurzaam' als motto meegekregen. De duurzame ambities hebben betrekking op een achttal thema's, zo zegt secretaris Remo Rietman van het project tegen Energieenwater.net. Dat zijn onder meer water, materiaalkeuze, sociale duurzaamheid en natuurlijk de energievoorziening. Bestaande griften (die gebruikt werden voor de afvoer van veen) blijven liggen waar ze liggen, evenals een deel van de sloten.

Houtkacheltje voor het slib
Voor de energievoorziening wordt het LDEB (lokale duurzame energiebedrijf) opgericht. Het is een samenwerkingsverband van Rendo Duurzaam en de gemeente. Ook de provincie Drenthe en het waterschap Weest en Rieden zullen participeren, maar niet als eigenaar. Het waterschap zal toeleverancier worden, namelijk van biogas dat is opgewekt in de waterzuiveringsinstallatie even verderop. Het biogas komt vrij bij vergisting van het zuiveringsslib aangevuld met afvalproducten van boeren. Met een houtkachel wordt het slib op temperatuur gebracht zodat de vergisting beter in zijn werk gaat. Het waterschap kijkt of het zwarte water (uit de toilet) naar de rioolwaterzuivering teruggesluisd kan worden, waar het vergist kan worden en of het grijze water (uit douche en wasmachine) gezuiverd kan worden middels rietvelden, zo zegt een woordvoerder van het waterschap tegen Energieenwater.net.

Warmte en koude
Het biogas voedt een warmtekracht-installatie, waarmee de meergezinswoningen in de nieuwe wijk verwarmd worden, en die dus ook elektriciteit levert. Daarnaast hebben die meergezinswoningen een warmtekoude-opslag voor de productie van koelte in de zomer. De eengezinswoningen, die wat verder aan de rand komen te liggen, krijgen een individuele warmtepomp ten behoeve van de verwarming, en warmte-koude opslag. De warmte van de zuiveringsinstallatie van het waterschap wordt trouwens ook in de grond gestopt, net als de overtollige warmte van de meergezinswoningen.

Ontzorgde bewoners
Bijzonder is dat de bewoners geen omkijken naar de installaties hebben. Ze worden "ontzorgd". Het duurzaam energiebedrijf neemt het beheer en ook al het onderhoud in de toekomst op zich. De bedoeling is dat de bewoners minder betalen, dat ze verzekerd zijn van de energielevering en dat ze het ook nog eens comfortabel hebben in hun huizen, zo zegt Rietman. Financiering van het energiebedrijf door de gemeente vindt plaats middels de opbrengsten van de grondexploitatie. Rietman kan niet zeggen wat er aan eigen vermogen in gestopt moet worden maar dat zal waarschijnlijk minder dan een miljoen euro zijn.

Dingen te doen
De samenwerkingsovereenkomst met Rendo en het 'financieel gezonde' bedrijfsplan zijn in de afgelopen tijd uitgewerkt. De samenwerkingsovereenkomst kan getekend worden zo gauw de gemeenteraad zijn wensen heeft ingebracht, medio juni. Daarna kan ook het bestemmingsplan gewijzigd worden. Er is natuurlijk wel tegenstand tegen de aantasting van het landelijk gebied door partijen in de gemeenteraad, en ook vraagt men zich af of de bouw van zoveel woningen nog wel nodig is en financieel haalbaar. Zo kwamen CDA en D66 in maart met een rapport op de proppen waarin staat dat de gemeente grote financiële risico's loopt. De bevolking in de regio krimpt dus dan lijkt de bouw van extra woningen niet echt nodig. De meerderheid in de raad zou echter nog steeds voorstander zijn van de plannen, zo zegt Rietman.

Terug bij vroeger
Bijzonder is verder dat Rendo weer een min of meer volwaardig energiebedrijf wordt, nadat in 2006 het leveringsbedrijf werd afgesplitst en werd verkocht aan Electrabel. Van energiebedrijf naar netwerkbedrijf en weer terug dus. Vraag is of dit niet in strijd is met de splitsingswet, die stelt dat netwerkbedrijven en productie- en leveringsbedrijven geen onderdeel mogen uitmaken van hetzelfde bedrijf, maar het schijnt te kunnen. Advocaten hebben er naar gekeken. En trouwens, de splitsingswet is buiten werking gesteld door een Haagse rechter.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn