Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen gaat Pharmafilter toepassen

11 mei 2011 - Het ziekenhuis De Honte in Terneuzen gaat als eerste de Pharmafilter-methode toepassen op commerciële basis, nadat er de afgelopen jaren al uitgebreid proeven mee gedaan zijn in het Reinier de Graaf-gasthuis in Delft. Dat heeft exploitant Zorgsaam van het Zeeuwse ziekenhuis bekend gemaakt.

Onder voorwaarden
Het ziekenhuis gaat het concept onder de voorwaarde dat de proeven in Delft succesvol worden afgerond en dat de interne toezichthouders toestemming geven. Sinds 2010 wordt het concept in Delft in praktijk gebracht onder supervisie van een consortium bestaande uit het gasthuis, onderzoeksinstituut Stowa en het hoogheemraadschap Delft.

Samenvoegen, niet scheiden
Pharmafilter is een methode om afval van een ziekenhuis beter te kunnen verwerken. Hulpmiddelen zoals bedpannen en eetgerei worden zoveel mogelijk van biologisch afbreekbare materialen gemaakt, waarna ze samen met organisch afval als etensresten vermalen worden op de afdelingen zelf. Samen met de natte afvalstroom (douche, toilet) worden ze afgevoerd, waarna ze buiten weer gescheiden worden. Het water wordt grondig gereinigd en kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor het doorspoelen van de WC's. De vaste stoffen worden vergist, zodat er gas vrijkomt waarmee stroom wordt opgewekt.

Medicijnresten
Het voordeel voor het waterschap is dat het relatief sterk verontreinigde water niet bij de afvalwaterzuivering komt. Die heeft moeite om medicijnresten (die meekomen met de urine van patiënten) en dergelijke eruit te halen, waardoor ze in het oppervlaktewater terecht komen. Het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen heeft proeven in Delft altijd met veel belangstelling gevolgd, zo zegt directeur Maikel Batelaan van Pharmafilter. Eerder zei Batelaan al dat verschillende ziekenhuizen belangstelling hebben om het concept over te nemen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn