Wel zeefbandpers maar geen biogas op nieuwe zuiveringsinstallatie in Noordwijk

16 mei 2011 - Zaterdag is in Noordwijk een nieuwe waterzuiveringsinstallatie geopend, door het oplaten van ballonnen door vrolijke zeeverkenners uit de buurt. Ook dijkgraaf Gerard Doornbos van Hoogheemraadschap Rijnland en wethouder Martijn Vroon waren present. De nieuwe installatie vervangt een oude die daar stond en zuivert het afvalwater voor Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout.

Geen biogas
Het is mooi om mensen te treffen die enthousiast zijn over hun vak. Bert de Haar was zo iemand. Hij gaf uitleg over de installatie. Er zijn twee zuiveringstanks en twee nabezinktanks. De zuurstofloze gedeeltes zitten in het midden van de zuiveringstanks en zijn afgesloten, om stankoverlast te voorkomen. De lucht wordt afgevoerd naar een zogenaamd lava-filter, waar die gezuiverd wordt. Opvallend is dat er geen slibvergistingsinstallatie is gebouwd, hoewel dat wel de trend is. Met zo'n installatie kan biogas worden geproduceerd, waarmee stroom en warmte kan worden opgewekt. Het slib wordt nu ontwaterd en afgevoerd naar de slibverwerkingsfabriek van de waterschappen in Dordrecht.

Zeefbandpers
Die slibontwatering gebeurt door middel van een zogenaamde zeefbandpers van het bedrijf Solis. Een medewerker van Solis was zaterdag aanwezig om uitleg te geven. Een soort plakmiddel wordt aan het afvalwater gevoegd, waarna het slib zich in vlokken gaat binden. Het water wordt eruit 'gezeefd' met een band die dubbel wordt geklapt. Het overblijfsel, een soort modderachtige substantie (mos genoemd) wordt afgevoerd naar containers. Elk uur gaat er zo'n 50 kubieke meter afvalwater door deze installatie en elke dag  worden er twee containers slib afgevoerd naar Dordrecht. Het zeefbandproces is niet nieuw, maar het voordeel is dat het relatief energiezuinig is en dat er weinig chemicaliën voor nodig zijn, alleen het plakmiddel.

Onder architectuur gebouwd
De installatie heeft 45 miljoen euro gekost. Bijzonder aan de installatie is verder dat er een architect (van BD architectuur) aan te pas is gekomen. Omdat de ruimte beperkt is staan sommige gebouwen aan elkaar in plaats van allemaal los zoals gebruikelijk bij zuiveringsinstallaties. Verder zijn alle openingen (deuren, roosters en dergelijke) op eenzelfde manier vormgegeven, met bruine aluminium strips.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn