Europese Hof: Nederland moet normen halen, maar mag centrales bouwen die tot overschrijding van normen leiden

26 mei 2011 - Milieuverenigingen hebben woensdag ongelijk gekregen van de Europese rechter in hun strijd tegen de bouw van vervuilende kolencentrales in Nederland door de buitenlandse bedrijven Eon, Electrabel en RWE. Het Europese hof van justitie vindt dat de Nederlandse regering vergunningen voor kolencentrales mag afgeven zelfs als Europese normen voor de uitstoot van vervuilende stoffen daardoor niet gehaald worden.

Plannetje maken
De normen zijn per lidstaat vastgelegd in de zogenaamde NEC-richtlijn en het gaat om stoffen als zwaveldioxide, stikstofdioxiden, vluchtige organische stoffen en ammoniak. Die komen ook vrij bij de exploitatie van een kolencentrale. Eind 2010 had de uitstoot daaronder hebben moeten liggen, maar dat lijkt niet gehaald te zijn. De Nederlandse regering moet een plannetje maken om onder de normen te komen, maar dat mag iets algemeens zijn. Dat hoeft niet te betekenen dat vergunningen voor individuele centrales per definitie geweigerd worden.

Niet het definitieve antwoord
Het oordeel van de Europese rechter is er gekomen op verzoek van de Nederlandse Raad van State, die daar benieuwd naar was, en dan vragen mag stellen aan het hof. De Raad van State moet echter nog het uiteindelijke oordeel geven.

Twee keer opvallend
Opvallend is dat het Hof ingaat tegen het advies dat eerder is uitgebracht door de advocaat-generaal. Die vond dat er bij het verlenen van vergunningen wel rekening moet worden gehouden met nationale emissie-plafonds. Opvallend is verder dat het Hof in de uitspraak stelt dat "lidstaten zich ... dienen te onthouden van maatregelen die de verwezenlijking van het door deze richtlijn voorgeschreven resultaat ernstig in gevaar zouden brengen". De bouw van drie kolencentrales kan mogelijk wel worden gezien als zo'n maatregel.

Vaag
Een opening voor de milieuorganisaties biedt wellicht de stelling van het Hof dat particulieren kunnen eisen dat de overheid zo'n algeheel plannetje opstelt waarmee de emissies onder de normen terecht komen. Zonder te snijden in de bouw van al die nieuwe centrales gaat ze dat mogelijk niet lukken. Het Hof heeft het echter steeds over de periode tot eind 2010, alsof die nog niet voorbij is; dus het is onduidelijk in hoeverre deze optie dan weer geldt voor de periode daarna. Je zou denken dat de overheid in de periode na 2010 (wanneer de normen dus gehaald hadden moeten zijn) nog meer haar best moet doen om te zoeken naar wegen om onder de normen te komen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn