Ministerie Financiën bevestigt: onbeperkt salderen levert BTW-problemen op

1 juni 2011 - Het ministerie van Financiën heeft vanochtend tegen Energieenwater.net bevestigd dat er BTW-problemen ontstaan bij het onbeperkt salderen van zelf opgewekte stroom. "Heffing van BTW vindt plaats over de geleverde elektriciteit. Eventueel door de verbruiker op het net gezette elektriciteit mag hier niet op in mindering worden gebracht. De Europese BTW-richtlijn biedt geen mogelijkheid hier op een andere wijze mee om te gaan", aldus een woordvoerder van het ministerie.

Kink in kabel
Diederik Samsom liet vorige week al weten dat er een kink in de kabel was gekomen, zoals hij het zei, nadat een paar weken geleden Sjef Peeraer van de Voeg nog stelde dat er onbeperkt mag worden gesaldeerd. In de energiewet staat dat energiebedrijven zelf opgewekte stroom tot een maximum van 5000 kWh MOETEN aftrekken, maar er staat niet dat bedrijven niet meer dan 5000 kWh MOGEN aftrekken, zo was de redenering. Verschillende bedrijven zoals Greenchoice en Trianel zouden hun klanten nu de mogelijkheid bieden om onbeperkt te salderen.

Slok op borrel
Als particulieren of bedrijven hun opgewekte stroom mogen aftrekken van hun verbruik betalen daar de facto geen belasting over, wat ook meteen het grote voordeel van salderen is. Als ze niet mogen salderen moeten ze immers belasting betalen over de gekochte stroom, maar krijgen ze een kaal energietarief voor de opgewekte stroom. Omdat belasting meer dan de helft van de prijs van stroom uitmaakt scheelt dat nogal wat, vooral voor bedrijven die hun daken vol met zonnepanelen leggen. De vraag of er al dan niet gesaldeerd mag worden maakt vaak dat een zonne-energieproject al dan niet rendabel is.

Salderen tot hij een ons weegt
Nu is er inderdaad (bijna) helemaal niets dat onbeperkt salderen in de weg staat als het gaat om de energiebelasting. Artikel 50 van de Wet belastingen op milieugrondslag luidt: "Indien de verbruiker (van energie) via een aansluiting elektriciteit op het distributienet heeft ingevoed ...  [wordt energiebelasting geheven] op het positieve saldo van de via de aansluiting geleverde elektriciteit minus de via de aansluiting ingevoede elektriciteit." Ofwel: de opwekker van duurzame energie kan salderen tot hij een ons weegt en hij zijn eigen verbruik helemaal heeft opgesoupeerd.

Beperkende voorwaarden
Maar er is toch nog wel een beperking; zo geldt dit alleen voor mensen of bedrijven met een aansluiting van minder dan 3 x80 âmpere, zo merkt de woordvoerder van Financiën op. In de wet belastingen op milieugrondslag wordt namelijk expliciet verwezen naar de omschrijving van 'kleinverbruikers' in de elektriciteitswet. Dus grotere bedrijven met een een groot dak en een grote aansluiting zullen dan weer geen beroep kunnen doen op dit artikel.

BTW-issue
En dan is er dus de BTW-issue. De energiebedrijven moeten BTW afdragen voor alle geleverde stroom en tenzij ze dit voor eigen rekening nemen zullen ze dit doorbelasten aan hun klanten. Opmerkelijk is dat dit dus ook lijkt te gelden voor een productie van minder dan 5000 kWh. Dus ook nu al moeten bedrijven BTW betalen, die ze niet in rekening kunnen brengen. Nu gaat het bij particulieren niet om al te grote bedragen: ongeveer een cent per kWh, dus 50 euro per per klant per jaar.

Terugvordering
En er is nog een ander aspect waar rekening mee moet worden gehouden: zo kunnen bedrijven betaalde BTW natuurlijk terugvorderen. Dus zelfs als BTW in rekening wordt gebracht bij bedrijven, is dit voor de businesscase van een duurzaam project bij die bedrijven niet zo erg. Maar dan krijgen die goedwillende duurzame producenten dus wel te maken wel met de beperking dat de aansluiting niet groter mag zijn dan 3x80 ampere. Dus waar het BTW-aspect de kleinverbruiker treft, treft de beperkende voorwaarde van de energiebelasing de grote bedrijven.

Gemiereneuk
Kortom, het ministerie van Financiën heeft toch weer kans gezien om een in potentie mooie regeling de nek om te draaien met gezeur over allerlei centenkwesties. Over het sturen van weer enkele miljarden euro's naar Griekenland, wat de Grieken in staat stelt om uit hun neus te blijven peuteren, wordt minder moeilijk gedaan. Vraagje: moet over die opgewekte stroom die op het net gezet wordt door de particulier nu eigenlijk ook BTW geïnd en betaald worden? Het ministerie moet serieus in staat worden geacht om hier 'ja' op te antwoorden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn