Samsom dient amendement in om 'zelflevering' mogelijk te maken

1 juni 2011 - Diederik Samsom heeft een amendement ingediend op de Crisis- en herstelwet om zogenaamde zelflevering mogelijk te maken. Leden van coöperaties die zich bezig houden met de productie van duurzame stroom, mogen de productie van de stroom dan aftrekken van hun eigen gebruik. Dit wordt ook wel salderen vóór de meter (dus aan de straatkant) genoemd, in tegenstelling tot salderen achter de meter (in huis), waar ook veel over te doen is.

Sneaky
Opmerkelijk genoeg wil de regering de wet juist aanpassen om deze duurzame productie moeilijker te maken. In de oorspronkelijke Crisis- en herstelwet staat dat de regering kan afwijken van allerlei wetten, waaronder de elektriciteitswet, als dit bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen, duurzaamheid en het bestrijden van de economische crisis. Nu heeft de regering in de nieuwe wet, die nu ter behandeling voorligt, heel sneaky een bijzinnetje toegevoegd aan de term 'elektriciteitswet' in het rijtje van wetten, namelijk: "voor zover dat geen gevolgen heeft voor de opbrengst van de energiebelasting, bedoeld in de Wet belastingen op milieugrondslag".

Ping-pong
Het expliciete doel hiervan lijkt om zelfevering onmogelijk te maken, want de regering verwijst naar een brief hieromtrent. Wat doet Samsom nu in zijn amendement? Die haalt dat bijzinnetje weer weg en voegt aan de lijst met wetten nog een wet toe namelijk de wet op belastingen op milieugrondslag, die de heffing van de energiebelasting regelt. Daar wordt nog aan toegevoegd dat er mag afgeweken van deze wet als de heffing betrekking heeft op de levering van elektriciteit aan verbruikers die lid zijn van een coöperatie die zich louter ten doel heeft gesteld om duurzame energie op te wekken.

Vervolgstappen
Overigens is hiermee de vrijstelling nog geen feit. Er staat nu alleen dat die vrijstelling verleend kán worden. De regering moet vervolgens nog een apart besluit nemen om daadwerkelijk te doen. De herziening van de Crisis- en herstelwet wordt mogelijk volgende week behandeld.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn