Voorstellen Samsom voor salderen en net op zee verworpen

14 juni 2011 -  De amendementen over energie die Diederik Samsom van de PVDA had ingediend bij de behandeling van de aanpassing van de Crisis en herstelwet zijn dinsdagmiddag verworpen. Samsom wilde dat groepen burgers geen energiebelasting hoeven te betalen over zelf-opgewekte duurzame stroom als ze die zelf ook verbruiken, maar een zeer krappe meerderheid (76 tegen 74) heeft het amendement verworpen.

Verwarring
Het andere verworpen amendement was bedoeld om Tennet verantwoordelijk te maken voor de aanleg van een net op zee. Tennet zou installaties als windmolenparken verplicht moeten aansluiten. Over dit idee wordt al jaren gesproken, maar het komt er maar niet van. Er lijkt ook wat tweespalt in het kabinet te zijn. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wekte tijdens het debat vorige week de indruk dat de regering helemaal niets aan wind op zee gaat doen. De VVD is nooit zo'n voorstander geweest van windenergie.

Duidelijkheid
Verhagen had dezelfde ochtend echter gemeld dat hij later dit jaar met een rapport komt over de aanleg het net op zee. Het uitgangspunt daarbij is dat er samengewerkt wordt met andere landen rond de Noordzee, zodat niet iedereen apart een lijntje naar de kust hoeft te gaan trekken. Er is eind 2010 zelfs al een overeenkomst getekend tussen tien landen, waaronder Nederland, over de aanleg van een net op zee, het 'North Sea Grid-initiatief'. In het begin van de kabinetsperiode zei Verhagen dat  een wetsvoorstel om Tennet verantwoordelijk te maken in 2015 het licht zal zien.

Belangrijke optie
In het Energierapport 2011 wat vrijdag verscheen staat dat de regering duidelijkheid wil scheppen over de rol van Tennet bij de aanleg van een net op zee. Ook wordt wind op zee daar genoemd als een "belangrijke hernieuwbare energieoptie". Het "heeft de potentie om op lange termijn een belangrijk deel van de elektriciteitsproductie te verzorgen". Dus mogelijk moet Verhagen daar nog eens een stevig robbertje vechten met coalitiepartner VVD, waarbij hij ongetwijfeld zal wijzen op Europese doelstellingen die gehaald moeten worden.

Kant en klaar
Het voordeel van het initiatief van Samsom is dat er, tegen de tijd dat het kabinet er uit is en definitief een keuze heeft gemaakt voor de bouw van windmolenparken op zee, al een uitgewerkt wetsvoorstel op tafel ligt.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn