Schultz komt met structuurvisie voor wind op land: 6000 MW

15 juni 2011 - Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu komt met een structuurvisie voor de plaatsing van windmolens op land. Dat kondigde de minister dinsdag aan, bij de publicatie van een ontwerp-Stuctuurvisie Infrastructuur en Ruimte; die vooral betrekking heeft op investeringen in wegen en in waterveiligheid.

Ambitieus
De minister meldt dat de overheid "eerder" een ambitie van 6000 MW aan windmolens op land heeft geformuleerd. Ze lijkt hiermee dus een slag om de arm te houden als het gaat om het doel van deze regering. Die 6000 MW is dan ook onhaalbaar. Toch lijkt deze regering wel vaart te willen maken met de aanleg van meer windmolenparken op land. Ook in het Energierapport 2011 wordt deze optie gezien als een 'belangrijke hernieuwbare energie-optie'. Daar wordt overigens gesproken over een 'potentieel' van 6000 MW.

Rechtstreeks toegang
Wie plannen heeft om een park van meer dan 100 MW te gaan bouwen, kan rechtstreeks bij de minister aankloppen, zo meldt Schultz. Het park valt dan binnen de Rijkscoördinatenregeling. Daarvoor is dan wel een 'ruimtelijk kader' nodig. De structuurvisie is zo'n kader. "De structuurvisie wind op land zal een kaart bevatten met zo concreet mogelijk begrensde gebieden en specifieke locaties waar grootschalige windenergie mogelijk is." Voor de zekerheid wordt er een 'realiteitsparagraaf' aan toegevoegd.

Geen losse flodders
De minister gaat het creatieve werkje ‘Een choreografie voor 1000 molens’ van de Rijksadviseur voor het landschap, Yttie Feddes, gebruiken bij het opstellen van de plannen. Dat betekent dat de windmolens allemaal netjes in de rij komen te staan, want deze opgeruimde adviseur houdt niet van losse flodders in het veld. De minister wil de structuurvisie in 2012 af hebben. Eind 2011 zal de MER-procedure in gang worden gezet.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn