Brekend: Kamer neemt moties aan over salderen en producentenheffing

30 juni 2011 - Een motie van de oppositie over salderen is donderdagmiddag door de Tweede Kamer aangenomen. De motie stelt dat de regering met voorstellen moet komen om salderen vóór de meter door leden van een vereniging van eigenaren mogelijk te maken. Hierdoor hoeven deze mensen geen belasting te betalen over stroom die ze zelf opwekken en afnemen, waardoor duurzame energieprojecten veel eerder rendabel worden.

Draai
Minister Verhagen van Economische Zaken gaf woensdag tijdens een debatje al het groene licht voor de motie. Hij wil de maatregel meenemen in de Green Deal, zo zei hij. De opstelling van Verhagen is opvallend gezien het negatieve oordeel wat minister Schultz van Infrastructuur en Milieu recentelijk nog gaf over een vergelijkbare motie van Samsom. Samsom sprak toen van coöperaties in plaats van verenigingen van eigenaren. Zo zie je maar weer dat het kabinet lang niet altijd met een mond spreekt.

Producenten moeten gaan betalen
Verder is een motie van de CU aangenomen over de herintroductie van het zogenaamde landelijk uniform producententarief (LUP). Dit tarief staat nu op nul. De regering moet aan onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn als dat tarief weer positief wordt. Als dat gebeurt moeten producenten straks mee betalen aan de kosten van netverzwaringen en uitbreidingen, die nodig zijn om de stroom van hun centrales af te kunnen voeren.

Eindelijk gerechtigheid
Minister Verhagen kondigde in het Energierapport 2011 al aan dat hij gaat onderzoeken hoe hij producenten mee kan laten gaan betalen. Eindelijk heeft de politiek derhalve aandacht voor de grove onrechtvaardigheid van het feit dat afnemers (huishoudens en bedrijven) opdraaien voor de kosten van de aanleg van allerlei kabels voor de afvoer van stroom van centrales, terwijl het de energiebedrijven zijn die beslissen om allerlei onzinnige en overbodige centrales te gaan bouwen.

Betalen
De centrales zullen straks uit staan, waardoor de kabels er voor niets liggen, of de stroom zal worden geëxporteerd naar het buitenland, waardoor we met zijn allen dus betaald hebben voor de stroom van de Duitsers en Belgen. Het feit dat producenten in Nederland niets hoeven te betalen is waarschijnlijk ook een belangrijke reden geweest dat buitenlandse bedrijven als Eon, RWE en Electrabel besloten hebben om hier in Nederland neer te strijken met hun vieze en overbodige centrales.

Plichten
Verder is ook een motie aangenomen van Gerda Verburg, op haar laatste dag als Kamerlid en op de laatste dag van het parlementaire jaar, die stelt dat de regering afspraken moet maken met de energiesector over de bijstook van een bepaald aandeel biomassa in kolencentrales en over een soort vrijwillige leveranciersverplichting, als dat niet een contradictio in terminus is. Verhagen moet voor Prinsjesdag hierover meer informatie geven.

Alleen Haags duinwater in de Kamer
Verhagen was woensdag positief over de motie en nam er een glaasje kraanwater op, zo zei hij. Hiermee refereerde hij aan een andere motie van Verburg die deze week is aangenomen en die stelt dat in de Kamer alleen nog maar kraanwater mag worden geserveerd, en geen water meer in vervuilende plastic flessen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn