Kabinet verstrekte 6,75 miljard euro subsidie voor windmolens in 2008, 2009 en 2010

30 juni 2011 - Minister Verhagen gaf recentelijk antwoord op kritische vragen over windenergie van Kamerlid Jhim van Bemmel (PVV). Daarbij was gevoegd een overzicht van windenergie-projecten die in 2008, 2009 en 2010 subsidie hebben ontvangen en de hoogte van de SDE-subsidies. Het blijkt dat er in totaal voor 6,75 miljard euro subsidie is verstrekt.

Oplopende ambities
In 2008 heeft het ministerie van Economische Zaken voor 73 miljoen euro aan subsidie uitgedeeld voor windmolenprojecten op land. In 2010 was dat 1,35 miljard euro, voor 58 projecten. Het grootste deel hiervan, namelijk 1267 miljoen gaat naar het project in de Noordoostpolder, wat opgesplitst is in vijf projecten. Waarom dat totale bedrag veel hoger is dan de maximaal 880 miljoen euro (volgens ex-minister Van der Hoeven) en maximaal 800 miljoen euro (Verhagen) is niet duidelijk.

Klapper.......
In 2010 is er aan 69 projecten op land subsidie toegekend, wat de belastingbetaler in totaal 927 miljoen gaat kosten. Verder is er nog subsidie toegekend voor wind op zee. Voor de twee projecten van Bard is in totaal 4,4 miljard euro aan subsidie toegekend.

Onzekerheid
De bedragen zijn subsidies die zijn toegekend in de jaren 2008 tot en met 2010, maar die pas worden uitgekeerd gedurende de looptijd van het project. Het zijn geen definitieve bedragen: de precieze hoogte is afhankelijk van de productie van de molens. De bedragen kunnen verder ook nog variëren als gevolg van schommelingen in de energieprijs. Als die hoger is dan verwacht zullen de subsidiebedragen lager uitvallen en vice versa. Vraag is ook in hoeverre bedragen nog aangepast moeten worden voor inflatie en dergelijke.

Andere subsidies
Naast SDE-subsidies zijn er overigens ook nog andere subsidies verstrekt, zoals een investeringssubsidie van ruim 100 miljoen euro voor het windmolenpark in de Noordoostpolder.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn