Groot-Brittannië voert CO2-belasting in en zegt leveranciersverplichting vaarwel

5 juli 2011 - Groot-Brittannië gaat vanaf 2013 een minimum-CO2-prijs invoeren. Als de prijs van CO2-uitstootrechten onder een bepaald niveau ligt op de markt betalen CO2-uitstotende bedrijven een extra belasting. De minimumprijs loopt langzaam op: van 16 pond per ton in 2013 tot 30 pond in 2030, zo vertelde Fleur Greetham van adviesbureau Pöyro vorige week op het congres de Dutch Energy Days, in Amsterdam.

Waar blijft wet?
In Nederland heeft Groenlinks zo'n belasting voorgesteld. Er is zelfs een initiatiefwet voor opgesteld. Die werd vorig jaar juni behandeld in eerste termijn, vlak voordat de nieuwe Tweede Kamer aantrad. Opmerkelijk is dat de wet na aantreden van de nieuwe Kamer niet meer 'af behandeld' is. Het idee van de minimumprijs  komt voort uit onvrede over de werking van het Europese emissiestelsel. De prijs die voor CO2- uitstootrechten op de markt moet worden betaald ligt al weer jaren rond de 15 euro per ton en dit wordt te laag geacht om investeringen in duurzame energie rendabel te maken.

Voordeeltje voor Nederland
Een minimumprijs zou dus een stimulans moeten zijn voor initiatiefnemers van duurzame energie-projecten. De Britse regering zou echter ook bouwers van kerncentrales een steuntje in de rug willen geven. Er zijn plannen voor de bouw van een aantal nieuwe centrales op het eiland. Niet bekend is of de ramp in Japan nog gevolgen heeft voor die plannen. De belasting hoeft alleen door binnenlandse stroomproducenten betaald te worden, waarmee Nederlandse exporteurs een comparatief voordeel zou kunnen krijgen. Sinds april van dit jaar kan stroom vanuit Nederland geëxporteerd worden via de Britnetkabel.

Andere maatregelen
Groot-Brittannië wil ook nog een groot aantal andere maatregelen nemen, in het kader van de Electricity Market Reform (EMR). Zo denkt de regering over de invoering van feedin-tarieven en over een afscheid van het systeem van een leveranciersverplichting, dat nu van kracht is. Precies omgekeerd aan wat Nederland van plan is dus. Nederland heeft met de SDE-subsidie een soort feedin-tarieven en wil een leveranciersverplichting gaan invoeren. Verder denkt de Britse regering aan het opleggen van emission performance standards en aan een beloningssysteem voor het aanhouden van capaciteit.

Unprofitable top
Er wordt in Engeland nog nagedacht over de manier waarop het feedin-systeem moet worden vormgegeven. Een mogelijkheid is dat producenten een bepaalde opslag krijgen. Een andere optie, die de voorkeur van de overheid heeft, lijkt op het Nederlandse systeem van de onrendabele top. Dat komt er op neer dat het verschil tussen een bepaalde wenselijk geachte opbrengst en de (lagere) prijs van stroom wordt bijgepast. Voor die marktprijs zou een gemiddelde in de markt gaan gelden. Dit heeft wel als nadeel dat de producent er belang bij heeft de markt te 'verslaan', door de prijs van stroom verder op te schroeven en dat de concurrentie minder zal worden, zo merkt Greetham op.

Betalen bij hoge marktprijs
Niet alleen duurzame energie komt in aanmerking voor feedin-tarieven maar ook kernenergie en CO2-opslag. Opmerkelijk is verder dat als de markt hoger is dan het feedin-tarief, de stroomproducenten geld moeten teruggegeven aan de belastingbetaler.

Nood aan de man
Een capacity payment mechanism moet leiden tot een beloning voor energiebedrijven die capaciteit aanhouden, waarbij de beloning niet afhankelijk is van de vraag of de capaciteit ingezet wordt. Op die manier moet er voor gezorgd worden dat er ook geïnvesteerd wordt in capaciteit die slechts zelden of nooit nodig zal blijken te zijn. In Nederland heeft Tennet reservevermogen gecontracteerd, dat kan worden ingezet als de nood aan de man komt.

Prestatie-standaarden
Performance standaarden is ook iets wat we in Nederland kennen van de initiatiefwet van Groenlinks. De uitstoot van centrales moet dan onder een bepaald niveau blijven. In eerste instantie zal het niveau in Groot-Brittannië zo zijn dat alleen kolencentrales worden getroffen, maar op den duur kan de limiet (CO2 per kWh) zo aangescherpt worden dat ook gasgestookte centrales er onder kunnen gaan vallen, zo verwacht Greetham. Dit zou weer slecht zijn voor de capaciteit aan flexibel vermogen, waar het belang van toeneemt naarmate er meer duurzame energie-installaties op het eiland komen.

Amendement
In Nederland dienden de linkse partijen op het laatste moment een amendement in tijdens de behandeling van de anti-kolenwet van Groenlinks om dergelijke normen op te kunnen gaan leggen, in aanvulling op de belasting.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn