Weekers: gas niet schoner dan benzine, accijns voor grijs én groen gas omhoog

5 juli 2011 - De belastingen op het gebruik van gas voor vervoer zullen omhoog gaan. Gas is namelijk nauwelijks schoner dan benzine. De tarieven voor groen gas zullen vrolijk meestijgen, zo schreef staatssecretaris Frans Weekers al weer een tijdje geleden in zijn autobrief. Dat was ook de brief waarin werd aangekondigd dat er weer belasting op zuinige auto's zou worden geheven, behalve als die minder dan 50 gram per kilometer uitstoten.

Tarieven
Ook accijnzen kwamen in die brief aan de orde. Volgens het kabinet zijn die belastingen voor het tanken van gas nu onevenredig laag. Zo moet voor gecomprimeerd aardgas (CNG) 0,9 cent per gigajoule betaald worden als het uit een vulstation komt en 4,7 cent als het uit een module komt. Voor LNG (vloeibaar gas) betaalt de auto-rijder 2,6 cent, voor vloeibaar methaan 2,7 cent en voor LPG 3,1 cent. Ter vergelijking: de belasting op benzine is 22,4 cent per GJ (72 cent per liter).

Beperkt lagere CO2-uitstoot
De reden is natuurlijk stimulering van het gebruik duurzame brandstof. Maar volgens Weekers valt het met die duurzaamheid wel mee of, beter gezegd, tegen. "Aardgas (CNG en LNG) heeft maar een beperkt lagere CO2-uitstoot dan benzine of diesel en een uitstoot van NOx en fijnstof vergelijkbaar met die van benzine." Het lijkt een beetje een gelegenheidsargument te zijn, in een tijd dat de schatkist nodig bijgevuld moet worden.

brandstof accijns nu
cent per GJ
accijns straks  
cent per GJ
CNG
(vulstation)
0,9 4,6
CNG
(module)
4,7 4,7
LNG 2,6 3,5
methaan 2,7 3,7
LPG 3,1 4,2
benzine

22,4
(72 cent per
liter)

22,6

Lobby
Ook wordt Weekers zo nu en dan wat ingefluisterd door de sector: "Regelmatig hebben marktpartijen (Shell?) verzocht om de gassen wat betreft hoogte van het tarief op vergelijkbare wijze te belasten." Het resultaat is dus dat de tarieven omhoog gaan: het tarief voor CNG uit een vulstation (waarschijnlijk de meest populaire gasvormige brandstof) gaat naar dat voor een module: 4,6 cent per gigajoulse. Het tarief voor LPG gaat omhoog naar 4,2 cent. De tarieven voor LNG en methaan gaan omhoog naar 3,5 en 3,7 cent.

Flauwekul-argument
Opvallend is dat Weekers de belasting voor groen gas op hetzelfde niveau wil brengen als voor grijs gas. Het argument dat gas maar ietsjes schoner is dan benzine was dus inderdaad een flauwekul-argument, want de tarieven gaan ook omhoog voor groen gas, wat zeker heel veel schoner is dan benzine. Wel is het zo dat groen gas in aanmerking kan komen voor SDE-subsidie, maar dan mag het weer niet meetellen voor de zogenaamde bijmengverplichting: dat is de verplichting dat een bepaald aandeel van de brandstof uit biobrandstof moet bestaan.

Biobrandstof
Over die biobrandstof kalkt Weekers ook nog pagina's vol in zijn warrige brief: vijftig dicht bedrukte velletjes vol met cijfers, waarin constant verwezen wordt naar één of ander onderzoeksbureau, wat er niet toe doet. Het doel, door Europa opgelegd, is dat in 2020 10% van de brandstof uit biobrandstof moet bestaan; het percentage voor dit jaar was 4,25%. Weekers schrijft dat "de meeste producenten van benzine en diesel er voor gekozen hebben om de minimaal verplichte hoeveelheid biobrandstof bij te mengen in benzine en diesel. In benzine wordt bioethanol bijgemengd, in diesel biodiesel."

Probleempje
Klein probleempje is dat de energieinhoud van een liter brandstof door dat bijmengen omlaag gaat, vooral bij het gebruik van ethanol. Sommigen zeggen dat de accijns voor die brandstof dan ook omlaag moet, maar Weekers voelt daar niet voor. Wel wil hij accijnzen gaan aanpassen daar waar het aandeel biobrandstoffen meer dan 10% bedraagt, zoals bij E85, wat voor 70 tot 85% uit ethanol bestaat.  De autobezitter moet die belasting dan terug gaan vorderen, net als de dividendbelasting, en zou dus alle bonnetjes moeten gaan bewaren.

copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn