(Bijna) geen subsidie meer voor zonneboilers, warmtepompen en HRe-ketels

5 juli 2011 - Er komt geen subsidie meer voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen en HRe-ketels door particulieren. Dat schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer. De "door de sector voorgespiegelde" verwachtingen van dalende kosten zijn vrijwel uitgebleven en daarom heeft Verhagen er "onvoldoende vertrouwen" in dat continuering van de subsidieregeling zinvol is.

27000 apparaten
Verhagen wil alleen installaties subsidiëren als de extra productie tot dalende kosten leidt, waarna de apparaten ook zonder subsidie rendabel zijn. Volgens hem was het doel dat dat vanaf 2011 al het geval zou zijn.  In de periode van 2008 tot en met 2010 is er in totaal voor 40 miljoen euro subsidie verschaft, wat 27.000 mensen in staat heeft gesteld één van de warmte-apparaten aan te kopen. Er zullen ook weinig mensen binnen en buiten de sector zijn geweest die gedacht hebben dat de drie installaties vanaf 2011 rendabel zouden zijn.

Een beetje subsidie
Op de website van AgentschapNL is blijkbaar een tijdje, tot 17 februari de indruk gewekt dat er wel subsidie zou komen. Mensen die voor die tijd verplichtingen zijn aangegaan en dat kunnen aantonen, kunnen nog wel in aanmerking komen voor subsidie, zo schrijft Verhagen.

Paradox
Verder zal 'grootschalige duurzame warmte' weer wel gesubsidieerd worden middels de SDE. Verhagen lijkt dan vooral te denken aan geothermie, zonne-warmte en warmte uit biomassa. Een zin later schrijft hij weer dat het beleid gericht is op innovatie, waar de beschikbare middelen vooral voor zullen worden ingezet. De SDE is echter een exploitatie-subsidie en veel grootschalige warmte zal niet gestimuleerd worden als het beleid zich louter op innovatie richt.

copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn