Het Groene Hert werkt aan verduurzaming afval, water en energie

18 juli 2011 - Stan Seveke uit Nijmegen werkt aan allerlei projecten op duurzaam gebied. Onder de vlag van 'Het Groene Hert' heeft hij begin maart een winkel geopend in het centrum van Nijmegen waar duurzame spullen gekocht kunnen worden. Inwoners van de stad kunnen daar tevens advies krijgen over subsidie-mogelijkheden. Verder is Seveke actief op het gebied van communicatie rondom duurzame projecten.

Afvalbakfiets
De activiteiten op het gebied van milieu-communicatie zijn ondergebracht in de Stichting Onderwijs en Milieu (SOM), waar Seveke al 25 jaar mee aan de weg timmert. Recentelijk is er een lespakket ontwikkeld over het scheiden van afval voor basisscholen in de gemeente Den Haag. Zo'n 40 scholen gaan daarmee volgend schooljaar mee aan de slag. Blikvanger van het project is een omgebouwde bakfiets die van school naar school gaat. Kinderen leren aan de hand daarvan de eerste beginselen van afvalscheiding: fruit daar, papier daar, plastic daar, etc.

Ontkoppeling
Voor de gemeente Tiel is Seveke verantwoordelijk voor de communicatie rondom het afkoppelen van daken. Het water dat op daken valt komt dan niet meer in het rioolstelsel terecht, wat de zuiveringsinstallaties van waterschappen zal gaan ontlasten. Particulieren en bedrijven kunnen daarvoor een subsidie krijgen van 8 euro per vierkante meter dak dat ze afkoppelen, waarvan 4 euro betaald door de gemeente en 4 door het waterschap. Het project is opgestart onder de SOM, maar zal nu onder Het Groene Hert worden gebracht, waar alle duurzame activiteiten onder vallen.

Duurzame spullen
In de winkel kunnen mensen spullen kopen als Led-verlichting, gatches, huidverzorgingsproducten en duurzame cadeaus. Bedrijven die duurzame producten of diensten aanbieden kunnen zich inschrijven bij de stichting, waarna die de spullen van deze bedrijven kunnen aanprijzen bij de mensen die de winkel binnen komen. Dit gebeurt tegen betaling, maar "we screenen wel of de bedrijven of het redelijke bedrijven zijn", zo zegt Seveke. Hij doet dit op basis van een boekje dat door de Kleine aarde is opgesteld. "De winkel moet nog meer bekendheid krijgen, maar als je kijkt naar de reacties en de stijging van de omzet, dan heb ik er vertrouwen in."

Elektrische scooters
Verder heeft hij twee mensen in dienst die advies geven over subsidiemogelijkheden in Nijmegen. Er is in de stad nog subsidie voor de aanschaf van zonnecollectoren en voor het aanbrengen van isolatie. Op 1 maart en 1 juli werd er een ton beschikbaar gesteld voor de installatie van zonnepanelen, maar die was binnen een mum van tijd op. Ongeveer 140 huishoudens kunnen er mee aan de slag. Ook verschaft de gemeente duurzaamheidsleningen. Seveke denkt verder mee over milieuvriendelijk vervoer van leraren die steeds van de ene dependance van een school naar de andere moeten. Dit zou bijvoorbeeld met elektrische scooters kunnen.

Blok voor blok
De gemeente gaat ook meer actief de wijken in, in het kader van de Wijkaanpak gemeente Nijmegen. De bedoeling is om bewoners, huurders en verhuurders aan te zetten tot het energiezuiniger maken van hun huis. Seveke verzorgt de communicatie voor dit project. Een pilotproject is de aanpak van de Weezenhof, een jaren 709/80-wijk in zuidwest-Nijmegen. Door gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld nieuwe HR-ketels kunnen bewoners geld besparen. De aanpak sluit aan bij de Blok voor blok regeling van AgentschapNL.

Gure wind
Seveke begint de gevolgen te merken van de bezuinigingswind die door het land waait. Zo wordt er door de landelijke overheid minder geld beschikbaar gesteld voor duurzame initiatieven dan voorheen. De mogelijkheden voor subsidie verschillen echter veel van gemeente tot gemeente. "Nijmegen doet het niet verkeerd", zo vindt Seveke. Toch zal hij zich in de toekomst meer gaan richten op samenwerking met commerciële partijen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn