Soap waterkrachtcentrale Borgharen: rechter vernietigt vergunning

21 juli 2011 - De rechtbank van Maastricht heeft de vergunning voor de bouw van een waterkrachtcentrale in Borgharen vernietigd. Volgens de rechters is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de totale vissterfte in de Maas als gevolg van alle waterkrachtcentrales door de bouw van die ene extra centrale niet boven de 10% uitkomt. Die 10% is een norm.

Soap
Het is de zoveelste aflevering in de soap rond de aanleg van een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen. Al in 2006 kwam Anton van der Boom van Abra met het plan om de centrale aan te leggen. Andere partijen schaarden zich later ook achter het plan, zoals Greenchoice en de provincie Limburg. Eerst deed Rijkswaterstaat heel lang erg moeilijk. Die legde heel gemeen een grote vistrap aan vlak bij de sluis, zodat de waterkrachtcentrale niet meer gebouwd kón worden.

Domper voor duurzaam
De Tweede Kamer bleef aandringen, waarna na getreuzel van de toenmalige staatssecretaris Huizinga, de daadkrachtige minister Eurlings de knoop doorhakte, en een vergunning op basis van de Waterwet afgaf. Die is dus nu weer vernietigd. De vergunning is vernietigd ondanks dat de indiener een nieuwe vistrap voor de stroomopwaarts zwemmende vissen en een visgeleidingssystemen voor de stroomafwaarts zwemmende vissen aan zou leggen. Overigens was van der Boom ook tegen de vergunning in beroep gegaan (maar dan tegen de tegen de eisen ervan).

Nieuw besluit
Het ministerie moet nu een nieuw besluit nemen. Mogelijk dat de minister, als die aannemelijk kan maken dat de sterfte van vissen die stroomafwaarts zwemmen wel onder de 10% blijft, weer een nieuwe vergunning kan afgegeven, maar dit zal lastig worden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn