Monsterproces tegen Windmolenpark NOP in oktober naar climax

20 augustus 2011 - Een groot aantal particulieren en organisaties zijn in het geweer gekomen tegen de bouw van het windmolenpark in de Noordoostpolder (NOP). Op 10 en 11 oktober zal de zitting plaatsvinden bij de Raad van State in Den Haag. Op de meest uiteenlopende gronden is er bezwaar gemaakt tegen het inpassingsplan zoals dat door de regering is vastgesteld. Een van de gronden is dat de stabiliteit van de dijken rond het IJsselmeer wordt aangetast door de bouw van de molens.

Adviesstichting
Het windmolenpark NOP moet gaan bestaan uit zes rijen van in totaal 86 molens, van het type 'gigantisch', die geplaatst worden in het het IJsselmeer en langs de drie dijken: de Noordermeer-, Zuidermeer- en Westermeerdijk. Tegenstanders voeren aan dat de stabiliteit van de dijken in het geding is door de bouw van het park. De raad van State heeft advies gevraag aan de Stichting advisering bestuursrechtspraak en die zou tot de conclusie zijn gekomen dat de stabiliteit van de Noordermeerdijk inderdaad verslechtert. Het advies is niet openbaar maar alle mensen en organisaties die beroep hebben ingesteld hebben een exemplaar ontvangen; en ze mogen daarop reageren.

Afwachten
Media maakten daar melding van. Er zijn vragen over gesteld aan de minister van Economische Zaken door de VVD-Kamerleden René Leegte en Anne-Wil Lucas. De minister antwoordde vorige week. Minister Verhagen wil vooral eerst de uitspraak afwachten van de Raad van State voordat hij zich ergens over uitlaat. Het is nu aan de raad om te bepalen of het inpassingsplan rechtmatig is opgesteld. Maar Verhagen wijst er voor de zekerheid op dat bij de vaststelling van het inpassingsplan "de effecten op de drie dijken van de Noordoostpolder nadrukkelijk zijn beoordeeld." Daarbij is volgens de minister het waterschap Zuiderzeeland intensief betrokken geweest.

Erg intensief
De minister wijst op een deskundige van de TU Delft die in 'soortgelijke berichtgeving' wordt opgevoerd, en die zou pleiten voor preventieve dijkversterking. Deze deskundige herkent zich echter niet in de wijze waarop zijn pleidooi wordt weergegeven, zo zegt Verhagen. Die intensieve bemoeienis van het waterschap Zuiderzeeland is mogelijk overigens nog een probleem, want die was wellicht wat al te intensief. De dijkgraaf van het waterschap Henk Tiesinga was namelijk ook voorzitter van de belangenbehartiger Koepel windenergie Noordoostpolder en om die reden ligt hij nu onder vuur.

Hele trits organisaties
Het gaat bij de rechtszaak natuurlijk om veel meer dan alleen de instabiliteit van de dijken. Zo wordt er ook bezwaar gemaakt omdat de hoge molens tot veel dode vogels zouden leiden en omdat ze niet mooi zouden zijn. De lijst van bezwaarmakers is bijna oneindig: Bond Heemschut, Stichting Gaasterland, natuurland, B&W van Lemsterland. Nationaal Kritisch Platform Windenergie, Erfgoed Urk, De Rotterdamse Hoek (?), etc. Alles is gebundeld tot één monsterproces. Omdat het zo'n ingewikkelde zaak is verwacht de Raad van Staten niet binnen zes weken na de zitting uitspraak te kunnen doen, zo zegt een woordvoerder.

Schoonheid
Overigens zijn de molens op de Oosterscheldedam erg mooi, maar dat is mogelijk subjectief.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn