'Gele stroom' uit ambtenarenvocht op zuiveringsinstallatie in Groningen

16 augustus 2011 - De productie van stroom op een waterzuiveringsinstallatie is al heel gewoon. Het gebeurt meestal via de weg van biogas. Biogas wordt gewonnen door vergisting van het slib en daarmee wordt een WKK-installatie aangedreven. Maar het kan anders en dat wordt nu in praktijk gebracht door waterschap Hunze en Aa's, op de waterzuiveringsinstallatie in Scheemda, Oost-Groningen. Stikstofverbindingen worden uit het afvalwater gehaald en hiermee wordt een brandstofcel gevoed. Die wekt stroom en warmte op. Ook de fosfaten worden er uit gehaald.

Gele stroom
Het waterschap gaat hiermee een vinding van ingenieursbureau DHV in de praktijk brengen. Vorig jaar won DHV hiermee nog de prijs de Vernufteling met dit concept voor de productie van gele energie, ofwel stroom en warmte uit urine. Stikstofverbindingen als ammonium komen namelijk vooral met urine mee in het afvalwater. Op de zuiveringsinstallatie in Scheemda zal in eerste instantie een proefinstallatie gebouwd worden waarbij urine van het provinciehuis van Drenthe in Assen wordt gezuiverd, samen met een kleine stroom uit het rioolwater wat daar aankomt, zo zegt Andreas Giesen van DHV tegen Energieenwater.net.

Kristallisatie
De vinding bestaat uit de mogelijkheid om kleine concentraties ammoniak uit het afvalwater te halen en nuttig aan te wenden. Normaal kost de verwijdering van stikstof uit afvalwater veel energie, maar in dit geval levert het energie op. Door kristallisatie van zouten als ammonium en fosfaten in de urine worden kristallen gevormd. Bij verhitting komt zuiver gasvorming ammoniak vrij, wat kan worden gebruikt voor de productie van stroom in een brandstofcel. Ook de warmte kan nuttig worden aangewend.

Kunstmest
Tegelijkertijd wordt daarmee magnesiumfosfaat gevormd. Dat wordt voor een groot deel teruggestopt in het proces omdat het nodig is om ammonium te binden en er relatief veel meer ammonium in urine zit dan fosfaten. Het resterende deel kan gebruikt worden als kunstmest.

Ambtenarenvocht
Nu laboratorium-onderzoeken en vooronderzoeken zijn afgerond kan het proces in de praktijk worden uitgetest. Het apparaat voor de proefopstelling is ontworpen en zal worden besteld. Bij wie wil Giesen niet zeggen. De urine van de ambtenaren van het provinciehuis van Drenthe in Assen wordt via speciale WC's afgevangen en vervolgens naar de zuiveringsinstallatie getransporteerd. "Het gaat niet om containers met urine die dagelijks moeten worden afgevoerd", zo zegt Giesen relativerend.

Uitbreiding
Het vermogen van de brandstofcel is in eerste instantie nog slechts een kilowatt. Als de proef succesvol is dan zullen er praktijkinstallaties worden opgebouwd, die grotere hoeveelheden afvalwater gaan verwerken. Hierin zijn de concentraties urine heel laag. De proefinstallatie zal vermoedelijk blijven bestaan om het ambtenarenvocht te blijven recyclen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn