Groen gas, groen gas en groen gas, lintjes, prijzen en veel ideeën op Duurzame Dinsdag

7 september 2011 - Dinsdag was het 'duurzame dinsdag'. Organisaties hebben staatssecretaris Bleker een koffertje aangeboden, dat vol zat met plannen voor duurzame projecten. Prijzen waren er voor allerlei duurzame initiatieven zoals gratis elektrisch vervoer in de Rotterdamse wijk Overschie, voor een initiatief om stroomverbruik op tijdelijke evenementen als concerten en beurzen terug te dringen, voor het geven van een beloning voor het inleveren van afval door een supermarkt in Eerbeek en voor een initiatief om fitness-apparaten stroom op te laten wekken. Mensen als Jacqueline Cramer, oud-minister van Milieu, kregen lintjes opgespeld.

Groengassubsidie
Minister Verhagen heeft dinsdag verder de eerste SDE-subsidie voor groen gas verstrekt. De subsidie werd in ontvangst genomen door vijf boeren en een tuinder uit Zeeland, die zich hebben verenigd in de Groene Poort. Zij willen groen gas gaan opwekken uit mest en resten van tomaten en uien. Met de subsidie zijn de boeren ervan verzekerd dat ze 62 cent per kubieke meter krijgen. Het verschil tussen de marktprijs en deze 62 cent wordt aangevuld door de belastingbetaler. Verhagen merkte op dat tweederde van de subsidieaanvragen in het kader van de nieuwe SDE-regeling, initiatieven voor de productie van groen gas betreft, wat volgens hem betekent dat groen gas kan concurreren met andere vormen van duurzame energie.

Groen Gas Nederland
Dinsdag is ook de Stichting Groen gas Nederland van start gegaan, een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheid en boeren. De stichting "bundelt kennis, stimuleert projecten en helpt de ontwikkeling van de groen gasmarkt te versnellen", zo stelde minister Verhagen bij de start. De bedoeling is dat er in 2014 300 miljoen kubieke meter groen gas in Nederland wordt geproduceerd, wat te ambitieus lijkt.

Biomethanol
Verder werd bekend dat de drie bedrijven Gasunie, Suikerunie en BioMCM in totaal 10 miljoen kubieke meter groen gas per jaar willen gaan opwekken en verwerken. Het gas zal geproduceerd worden door Suikerunie in een nieuwe installatie die daarvoor gebouwd wordt in Vierverlaten (Groningen) en zal vervolgens aan BioMCM geleverd worden voor de omzetting in bio-methanol, wat gebruikt kan worden als brandstof of als ingrediënt voor verf en plastic. De Suikerunie verhoogt daarmee de productie van gas uit de resten van suikerbieten naar 25 miljoen kubieke meter per jaar, en is daarmee de grootste producent.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn