Verhagen: tuinder moet NAM gedogen als aardgas economisch winbaar is

12 september 2011 - Als aardgas dat meekomt bij de winning van aardwarmte rendabel te exploiteren is dan moet de NAM een rol krijgen in de winning ervan. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken aan de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van Diederik Samsom (PVDA). Hij geeft hiermee voor het eerst duidelijkheid over de onduidelijke situatie die is ontstaan doordat er bij de winning van warm water al vier keer olie of gas mee omhoog is gekomen.

Gedogen
De NAM heeft het exclusieve recht om die olie en dat gas te gaan winnen. Verhagen schrijft nu dat als de meegekomen brandstof niet economisch winbaar is de bron als een aardwarmtebron wordt aangewezen en de exploitant de brandstof mag houden. Als het gas wel economisch winbaar is en de aardwarmte niet, dan gaat de bron over naar de NAM, zo schrijft Verhagen  met zoveel woorden. De warmte gaat dan ook naar de NAM. Als zowel de warmte als het gas economisch winbaar zijn moet de eigenaar van de warmwaterbron gaan samenwerken met de NAM. Alle twee de grondstoffen zullen dan gewonnen gaan worden.

Economisch winbaar
Eventueel kan de eigenaar van de warmwaterbron, die meestal op zijn terrein zal liggen, gedwongen worden om te gedogen dat de NAM het gas gaat winnen. Vraag is nu natuurlijk wanneer het voor de NAM interessant is om het gas bij de tuinders te gaan aftappen. De hoeveelheid gas zal waarschijnlijk voldoende groot moeten zijn om de aanleg van een leiding naar het aardgasnet zinvol te maken. Vraag is ook of de NAM in dat geval met terugwerkende kracht gedwongen wordt om een deel van de investeringskosten voor zijn rekening te nemen. Verhagen zegt dat de NAM de investeerder dan "dient te betalen" en dat de partijen "hier zelf afspraken over dienen te maken".

Extra eisen
Verhagen noemt verder nog de extra eisen voor de vergunninghouder, waaraan nu gewerkt wordt en waar we eerder over schreven. De Inspecteur-generaal der Mijnen gaat kijken of de huidige vergunninghouders (ook zij die nog niet geboord hebben) "voldoende kennis en kunde hebben om dit soort problematiek aan te pakken." Verder zijn er extra eisen gekomen waaraan de installaties moeten voldoen in verband met de veiligheid en het milieu. Die hebben betrekking op de bovengrondse winningsinstallatie en op de afwerking van de put.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn