Winterswijk en Rova gaan duurzaam energiebedrijf oprichten

13 september 2011 - De gemeente Winterswijk en afvalbedrijf Rova hebben een overeenkomst getekend voor de oprichting van een lokaal energiebedrijf: Duurzaam Energiebedrijf Winterswijk (DEW). Begin volgend jaar moet het bedrijf van start gaan. DEW gaat zich vooral richten de productie van stroom en warmte uit lokale biomassa, zo zegt projectleider Huibert Boer tegen Energieenwater.net.

Ketel
Er zijn al wat projecten. Zo zijn de organisaties van plan om een biomassaketel te gaan bouwen bij het zwembad Jaspers, waar nu een sportpark in aanbouw is. De ketel moet voor verwarming van het zwembadwater en dat van de douches gaan zorgen en moet gaan branden op houtsnippers, die weer afkomstig zijn uit snoeiafval wat Rova in Winterswijk ophaalt. Ook kijken de partijen of bedrijven op een nieuw te bouwen deel van een industrie-terrein aan de Duitse grens hun stroom en warmte straks geleverd kunnen krijgen uit een duurzame lokale installatie, in plaats van een uit vieze kolencentrale elders in het land.

Geld
Gekeken wordt in de tweede helft van dit jaar wat de precieze aandelenverhouding zal zijn en aan welke criteria nieuwe projecten moeten voldoen. Het nieuwe bedrijf zal slechts een beperkt werkkapitaal meekrijgen. Per project wordt gekeken of en hoeveel extra geld er nodig is en of er een rendabele businesscase opgesteld kan worden. De output, duurzame stroom en de warmte, zal worden verkocht aan huishoudens en bedrijven in Winterswijk. Voor de daarvoor benodigde leveringsvergunning wordt aansluiting gezocht bij ander bedrijf. Bij andere lokale energiebedrijven heeft Trianel de 'administratieve sores' overgenomen.

Andere projecten
Rova is ook voor andere gemeenten bezig om duurzame energieprojecten op te zetten. Zo is er opdracht gegeven voor de bouw van een houtketel (pellets) voor een zwembad in Hardenberg en wordt er ook gedacht aan de bouw van zo'n toestel, maar dan voor houtsnippers, in Hattem. Verder is het bedrijf met één andere gemeente in gesprek over de oprichting van een lokaal duurzaam energiebedrijf. Welke gemeente dat is wil Boer niet zeggen. Rova heeft al de beschikking over een biovergistingsinstallatie in Zwolle. Het biogas wat daar wordt geproduceerd wordt opgewerkt tot aardgas en ingevoed in het 40 bar aardgasnetwerk.

Niet voor winst op aarde
"Als Rova de beschikking heeft over lokale biomassa, wat is er dan logischer dan op lokaal niveau de CO2-kringloop te sluiten?", zo zeg Boer. Het bedrijf "is niet op aarde om winst te maken, maar om de gemeenten bij te staan bij hun wettelijke en maatschappelijke taken" In die zin lijkt het wel wat op het bedrijf HVC uit Alkmaar. Het verschil is dat HVC voortkomt uit de techniek en eindverwerking (ze gingen afval verbranden en energie opwekken) terwijl Rova is ontstaan als verzelfstandigd reinigingsbedrijf, zo zegt Boer. Rova heeft geen eindverwerkingscapaciteit behalve de biomassa-installaties.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn