Stedin weigert gas van Biogast, lapt uitspraak NMA aan zijn laars

23 september 2011 - Netwerkbedrijf Stedin weigert vooralsnog om meer groen gas in te nemen van Biogast Sustainable Energy, dat in Beverwijk groen gas produceert uit slib van een rioolzuiveringsinstallatie. Biogast wil meer gaan produceren, maar Stedin stelde opeens allerlei extra eisen aan het groene gas. Toezichthouder NMA die zich over het probleem boog stelde Biogast in het gelijk, maar Stedin "lapt die uitspraak aan zijn laars", zo zegt directeur Maarten Bouwer van Biogast. Er is een handhavingsverzoek neergelegd bij de toezichthouder, maar die schrikt er vooralsnog terug om als politieagent op te gaan treden.

Eigenwijs
Biogast wil de installatie uitbreiden, maar kreeg ineens te maken met de extra eisen van Stedin, die het extra gas niet wil innemen. En dat terwijl Biogast het gas dus nu al invoed op een lokaal net in Beverwijk en het aan de eisen van de Gaswet voldoet. Bouwer voelt zich gesterkt door de positie die de gezamenlijke netbeheerders hebben ingenomen. Die zijn bezig met het ontwikkelen van codes voor de inname van biogas, dat wordt opgewerkt tot groen gas en daar komen de eisen van Stedin niet in voor. Opvallend genoeg maakt Stedin deel uit van de gezamenlijke netbeheerders. Het bedrijf weigert het gas dus zowel op grond van de oude als van de nieuwe codes.

Afrekening
Biogast voldoet aan de eisen aan het gas zoals die zijn neergelegd in de Gaswet. Daarin staat dat de Wobbe-index van het gas in een bepaalde nauwe range moet liggen en dat ligt het. De calorische waarde van het normale gas, wat door de Gasunie wordt geleverd wisselt van gebied tot gebied. Dat heeft te maken met het feit dat er op bepaalde punten ander gas wordt ingevoed, zoals gas van de Noordzee. Bij Beverwijk is de calorische waarde hoger dan elders. De groen gas leveranciers leveren echter een gemiddelde calorische waarde. Dit leidt tot problemen met afrekening. Want dan zouden sommige klanten hoger calorisch gas krijgen dan anderen voor dezelfde prijs. Dat is één probleem.

Vlamkwaliteit
Een ander probleem zou te maken hebben met de zogenaamde vlamkwaliteit. Die zou minder zijn bij het gas van Biogast, onder meer omdat er CO2 in plaats van stikstof in zit. Er is nog echter geen apparatuur waarmee die kwaliteit gemeten kan worden, zo zegt Bouwer. Bovendien zijn de eisen aan toestellen streng genoeg om met deze verschillen om te kunnen gaan. Daarnaast gaat invoeding van groen gas al jaren lang goed, onder meer in Nuenen en Wijster, waar veel stortgas in het net wordt ingevoed. Daarnaast wil Biogast het gas ook nog eens gaan invoeden in een ander net, met een hogere druk en een hogere capaciteit, dan waar het bedrijf het gas nu wordt ingevoed, zodat het zich meer vermengt met het andere gas. Het aandeel in de totale gasinvoer zal veelal hooguit 10% bedragen.

Risico's voor SDE+
De eisen van Stedin "slaan nergens op", zo zegt Bouwer. Een extra gevolg zou kunnen zijn dat veel projecten op het gebied van groen gas de nek wordt omgedraaid. Het miljard euro aan subsidie wat beschikbaar is voor groen gas in het kader van de SDE+ kan dan ook veel te weinig blijken te zijn als alle installaties aangepast moeten worden. Er zijn al behoorlijk wat installaties geplaatst en in bestelling.

Geen commentaar
Stedin wil niet reageren. Woordvoerder Lucas Stassen zegt dat het bedrijf in gesprek is met Bouwer.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn