Vissers krijgen medelijden met vissen: vergunning waterkrachtcentrale vernietigd

14 september 2011 - Na de Waterwetvergunning eerder, is woensdag door de Raad van State ook de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor de aanleg van de waterkrachtcentrale Borgharen vernietigd. De procedure was aangespannen door een belangenvereniging voor de sportvissers. Deze sportvissers, die als 'sport' hebben een haak door de mond van vissen te jouwen, krijgen nu ineens veel medelijden met de vissen, zo blijkt.

Geen belang
Ze betogen dat er teveel vissen sterven door de aanleg van een waterkrachtcentrale. Opvallend is dat de vergunning betrekking heeft op vissen waarop niet gevist wordt: rivierprik, rivierdonderpad en zalm. De initiatiefnemers van de waterkrachtcentrales hadden vanwege dit laatste betoogd dat de sportvissers geen belang hebben bij de procedure en dat de Raad van State hen derhalve niet ontvankelijk moest verklaren. Maar de rechters wilden daar niet aan. Het gaat erom wat er in de statuten van de vereniging staat.

Contradictie
Ook hier werd weer de beroemde norm van 10% aangehaald. De sterfte als gevolg van de twee bestaande waterkrachtcentrales in de Maas plus de nieuwe mag niet meer dan 10% zijn; en die norm zou overschrijden worden. Ook zou nog niet duidelijk zijn hoeveel de vissterfte is omdat het effect van de visgeleidingssystemen nu nog niet duidelijk is. (Dit is nogal tegenstrijdig met de eerste stelling overigens). Als de vissterfte te hoog blijkt te zijn zouden er geen maatregelen meer kunnen worden genomen, zo betoogde de vissers.

Zoete koek
De Raad van State vindt het allemaal prima wat de sportvissers te berde brengen. Voor een Natura-2000 gebied als de Grensmaas gelden zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen. Het college van gedeputeerde van Limburg heeft bij het verstrekken van de vergunning niet aangetoond dat die niet geschonden worden door de centrale, zo vinden de rechters: w.g. Van Diepenbeek en w.g. Vogel-Carprieaux.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn