Kort nieuws: Luttelgeest, green building, gasopslag, Energie U, Nabucco

8 oktober 2011 -

Luttelgeest
Dit weekeinde zal een nieuw hoogspanningsstation in Luttelgeest (Noordoostpolder) in bedrijf worden genomen. Tuinders kunnen de door hen opgewekte stroom nu makkelijker op het net kunnen zetten. De stroom wordt in het station getransformeerd tot 110kV en zo op het hoogspanningsnet gezet. De bedoeling is dat de omgeving van Luttelgeest uitgroeit tot een tuinbouwgebied. Tennet wil de komende maanden nog twee andere transformatorstations in het noorden opleveren: een in Klazienaveen in Drenthe (in november) en een in IJsselmuiden in Overijssel (in januari 2012).

Groen kantoor in Eindhoven
Imtech heeft in Eindhoven een groen kantoorgebouw geopend. Het gebouw is niet bedoeld als showcase maar als een voorbeeld van een duurzaam gebouw dat daadwerkelijk zijn geld oplevert. De extra investeringen kunnen allemaal worden terugverdiend in 5 jaar, zo stelt Imtech. Het gebouw is voor Imtech zelf. Er zullen 120 mensen komen te werken. "Uiteraard verzorgde Imtech alle technische oplossingen", zo meldt het bedrijf er voor de zekerheid bij. Energiezuinigheid is bereikt door:
• Toepassing van duurzame, cradle-to-cradle-materialen

Beperking van thermische verliezen door isolatie, warmtewerende materialen, optimale ventilatie en hoog rendement warmteterugwinning
Slim elektriciteitsgebruik en beperking van drinkwaterverbruik
Duurzame opwekking, onder meer door innovatieve warmte/-koudeopslag met een monobron
Gebruik van vrije koeling en gebruik van warmte uit de serverruimte.
Lage temperatuur warmtepompen en duurzame koeling via zeer hoge temperatuur

Gasopslag Bergen
De roemruchte adviseur van de Raad van State, Stab, heeft weer van zich laten horen, ditmaal in de zaak over de gasopslag Bergermeer. Volgens de gemeente Bergen, die tegen de opslag is, heeft de adviseur de gemeente op sommige punten gelijk gegeven. Het zou dan gaan om geluidsoverlast tijdens de bouw en over de gevolgen voor de populatie grutto's in het gebied.
Volgens Bergen doet de adviseur geen uitspraak over de aanvaardbaarheid van het aardbevingsrisico. Volgens Taqa constateert de Stab echter dat een risico van 3,9 op de schaal van Richter "consistent aanvaardbaar wordt geacht voor gaswinning en opslag in Nederland", zo schrijft Taqa-directeur Jan Willem van Hoogstraten over het rapport van meer dan 100 pagina's. Hier worden we dus niet wijzer van. Jammer van alle moeite. We wachten de definitieve uitspraak van de Raad van State af.

Energie-U
De gemeente Utrecht wil een windmolenpark op het industrie-terrein Lage weide gaan aanleggen. De gemeente wil hiervoor het bestemmingsplan gaan veranderen. De energie-coöperatie Energie U mag hiervoor de plannen gaan uitwerken.

Nabucco
De aanleg van de Nabucco-pijpleiding gaat niet door, zo zeggen Duitse en Russische energie-experts. Bedacht moet echter worden dat die experts waarschijnlijk onder invloed staan van de Russische leiders, die fel tegenstanders zijn van de pijpleiding. De Nabucco-leiding zou gas van andere regio's dan Rusland naar Europa moeten gaan brengen. Het project wordt ondersteund door de Europese Commissie. Toch is het inderdaad heel goed mogelijk dat de aanleg niet doorgaat. Afgezien van alle financiële, politieke en vergunningstechnische rompslomp heeft een van de deelnemers en aandeelhouders RWE (17% van de aandelen) recentelijk aansluiting gezocht bij Gazprom. Dat laatste bedrijf zal eisen dat RWE stopt met Nabucco. Sterker nog: de mogelijkheid om dit te gaan eisen kan goed de reden zijn dat Gazprom RWE voorgesteld heeft om samen te werken.

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn