Gij zult green dealen: regering moet groene deal met RWE afsluiten

14 oktober 2011 - De regering moet met RWE en andere partijen die in Groningen actief zijn een Green Deal af gaan sluiten. De Kamer heeft donderdag een motie aangenomen met die strekking. CDA en D66 hadden de motie ingediend naar aanleiding van het debat over de vergunningverlening voor de kolencentrale die RWE in de Eemshaven aan het bouwen is.

Gij zult green dealen
De indieners constateren dat de bouw van de centrale tot veel discussie heeft geleid. Ze willen, ondanks de bouw van die centrale, de duurzame energievoorziening dichterbij brengen. Daarom moet de regering in overleg treden "met RWE, met natuur- en milieuorganisaties, met lokale overheden en andere partijen in en rondom de Eemshaven, met als doel het sluiten van een nieuwe 'green deal' met RWE, in aanvulling op de bestaande afspraken, met als insteek het versnellen en verhogen van de productie van duurzame energie in en rondom de Eemshaven." De indieners lijken vooral aan het bijstoken van biomassa te denken, zo blijkt uit de rest van de motie.

Held/mislukkeling
Staatssecretaris Bleker, die daar vandaan komt, bevestigde donderdag dat ook in Groningen de bouw omstreden is, ook bij zijn eigen achterban. Moties om de bouw van de centrale stil te leggen, of om op zoek te gaan naar alternatieven, haalden het echter niet. Er was nog veel te doen donderdag over de steun die Groenlinks-gedeputeerde Wiebe van der Ploeg van de provincie Groningen aan de kolencentrale geeft. Ger Koopmans van het CDA noemde hem een held, wat een beetje kinderachtig was. Groenlinks-Kamerlid Tofik Dibi nam veel duidelijker dan zijn verhinderde collega Liesbeth van Tongeren 's ochtends afstand van de man. "Iedereen die voor de bouw van een kolencentrale is, is uit de tijd en staat met zijn rug naar de toekomst", en daar bedoelde hij ook de Groenlinks-bestuurder mee.

Optreden of aftreden
Dibi zei dat zijn fractie en die van Groenlinks in de Provinciale Staten er van alles aan doen om het college op andere gedachten te brengen, maar Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren betwijfelde dat. Zo was er geen oproep aan Van der Ploeg om af te treden. Dibi merkte echter op dat er, ook als Van der Ploeg uit het college stapt, een meerderheid voor de bouw van de kolencentrale blijft bestaan. Vreemd blijft het echter wel: zo'n Groenlinksbestuurder die voor een kolencentrale is. Een motie van de PVDA om te zorgen dat de centrale een 100% biomassa-centrale wordt, haalde het niet.

Groencertificaaat
Over de Green Deal in zijn geheel, zoals die twee weken geleden tot stand is gekomen, nam de Tweede Kamer een voorstel van Groenlinks aan. De Kamer verzoekt de regering om de Green Deal door het PBL te laten 'doorrekenen'. De bedoeling is om te kijken wat de gevolgen in termen van verduurzaming nu echt zijn. Groenlinks zelf is sceptisch over deze effecten.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn