Schultz komt met structuurvisie ondergrond, moties bodemenergie aangenomen

14 oktober 2011 - Donderdag zijn in de Tweede Kamer twee moties over bodem-energie aangenomen. Die hebben betrekking op de energiebalans in de bodem en over het stellen van rendementseisen aan bodemenergiesystemen. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu komt binnenkort met een structuurvisie op de ondergrond.

Rendement
De laatste motie, van de hand van D66, bepaalt dat de Rijksoverheid met de andere overheden moet gaan kijken of er minimumeisen aan het rendement van de warmte-koude installatie gesteld kunnen worden. De eisen zouden opgenomen moeten worden in de waterwetvergunning of in de omgevingsvergunning.

Evenwicht
De eerste motie stelt dat er soepeler moet worden omgegaan moet onevenwichtigheden in onttrekkingen en lozingen. Nu moeten die nog min of meer in balans zijn: dus er moet net zoveel warmte onttrokken worden in de winter als dat er warmte wordt ingestopt in de zomer of (en dat komt op hetzelfde neer) net zoveel kou in de grond wordt gestopt in de winter als er koude wordt uitgehaald in de zomer voor koeling. De temperatuur van het grondwater mag, in andere woorden, niet structureel opwarmen of afkoelen.

Meer koelte dan warmte
Dit belemmert initiatiefnemers van projecten omdat er over het algemeen meer warmte nodig is in de winter dan dat er warmte wordt teruggestopt in de zomer (koelte nodig is in de zomer). Bij kleine systemen schijnt dat al te mogen, maar bij grotere nog niet. Vandaar de roep om versoepeling van de regels. De regering zal zich hier in kunnen vinden, want die heeft in de Green Deal van enkele weken ook aangekondigd dat er geëxperimenteerd gaan worden met een dergelijke verruiming.

Rotzooi opruimen
Een andere motie die relevant was, van het CDA, werd ingetrokken. CDA wil dat de installaties na buiten gebruik stelling uit de grond worden gehaald. Dan kan niet, zo stelde minister Schultz van Haegen eerder al tijdens een debat, en ze leek daarbij twee gronden voor aan te voeren. Vaak wordt eerst de installatie aangebracht, waarna er een pand bovenop wordt gezet. Weghalen van de installatie wordt dan moeilijk. Verder zouden er lekkages kunnen gaan optreden door de gaten die in de grond ontstaan. De eigenaar moet zorgen dat de installatie "gevuld" wordt zodat er geen vloeistoffen meer doorheen kunnen stromen.

Ordnung muss sein
Schultz wil één en ander nog eens uit de doeken doen in een brief, waarna CDA de motie introk. Schultz komt in november ook met een structuurvisie op de ondergrond "omdat er zo veel gebeurt in de bodem en wij daarvan steeds intensiever gebruikmaken". Daaruit zal volgens haar blijken op welke plekken dit goed is geregeld en waar eventueel nog de gaten zitten, waarover verwarring ontstaat.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn