Kort nieuws: Steenkoolgas-verbod, kassenwarmte, groentepakket bij de stroom en duurzaamheidsdag én nacht

15 oktober 2011 -

Steenkoolgas
Waterschap Rijn en IJssel wil een tijdelijk verbod op het boren naar steenkoolgas. Dit heeft het waterschap, dat actief is in het oosten van Gelderland, in een brief aan minister Verhagen laten weten. Eerst moeten de risico's in kaart worden gebracht en moeten maatregelen bedacht worden om deze risico's te ondervangen, zo vindt het waterschap. Het ministerie heeft in 2009 een vergunning aan het Australische bedrijf Queensland Gas Company verstrekt voor het zoeken naar steenkoolgas in Oost-Gelderland, Salland en Twente. Net als bij schaliegaswinning in Brabant zijn er echter teveel onzekerheden en risico's, zo stelt het waterschap. Risico's zijn "verstoringen van de grondwaterstand, ernstige vervuiling met zware metalen en mogelijk ook met radioactieve deeltjes, die in het grondwater en oppervlaktewater terecht kunnen komen".

Kas als energiebron
Ten zuiden van Naaldwijk in het Westland wordt een nieuwe wijk gebouwd, waarvan een deel verwarmd zal worden met warmte uit de kassen. Met de warmte die in de zomer door de kassen opgevangen wordt water verwarmd, dat 250 meter diep de grond in gaat. Hiermee worden in de winter dan ongeveer 700 woningen van het project Hoogeland verwarmd. In de zomer kunnen de huizen gekoeld worden. De boringen voor de drie koudebronnen en de drie warmtebronnen hebben eerder dit jaar plaats gevonden. Initiatiefnemers zijn de gemeente Westland, woningbouwvereniging Vestia en de vereniging van acht tomatenkwekers Prominent. De initiatiefnemers stellen dat de bewoners nu evenveel, maar op termijn minder geld kwijt zijn dan bij een eigen CV-ketel.

KEN
In het Westland zijn ook acht tuinders begonnen met het direct leveren van stroom en gas aan huishoudens. Deze tuinders zijn dus een energieleverancier geworden. De tuinders hebben zich verenigd onder de naam KEN, waarin al een aantal jaren het WKK-beheer was ondergebracht. Nu gaan ze dus de markt op. Ze zijn naar eigen zeggen in bezit van de vergunningen van de NMA, die nodig zijn om aan consumenten te kunnen leveren. De tuinbouwbedrijven zijn 4Evergreen, Agrocare, CombiVliet, Kesgro, Lans, Looije, Plantenkwekerij P. van Geest en Red Star Trading. Het gas wordt op de vrije markt ingekocht. Doordat ze zelf grootschalig gas inkopen kunnen ze dat waarschijnlijk relatief goedkoop verkrijgen. De stroom wordt "gegarandeerd" door installaties in de tuinbouw geproduceerd. Ze willen ook groentenpakketjes gaan aanbieden, bij wijze van klantenbinding.

Dag en nacht duurzaamheid
Op 10 november vindt de Nacht van de duurzaamheid plaats in de Heineken Music Hall, in Amsterdam Zuid-Oost. Op de avond, die duurt van acht tot drie uur 's nachts, zullen bands optreden en zullen allerlei voortrekkers van duurzaamheid inspirerende toespraken houden. Kaarten kunnen gratis verkregen te worden door drie keer over te springen, via de website: www.ikspringover.nl. De volgende dag is het Dag van de duurzaamheid. Die bestaat niet uit een enkel evenement, maar uit allerlei activiteiten in heel het land. Er vinden die dag overal duurzame acties plaats, opgezet door mensen, bedrijven, scholen en andere organisaties.

Copyright © Energieenwater.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn